עידו כותב לי בפייסבוק כך: "שלום
ישראל נחרבת
רציתי לדעת
מה דעתך בנושא".
עניתי לו: "שהיא לא".