מי שנכנסו לבסיס צה"ל בשומרון והשחיתו רכוש צה"ל הם פושעים קטנים. הם חושבים שצה"ל הוא צבא האויב ולכן אפשר לעשות לו פעולות תגמול. לא מדובר עכשיו בהתנגדות להריסת הבתים במיגרון. זה טבעי שאנשים נאבקים אל מול החיילים הבאים לפנותם בצו הממשלה. אפשר בהחלט מבחינתי להבין, גם אם לא להסכים, שבעידנא דריתחא, בשעת מעשה, טבעי שהרוחות מתלהטות, פה ושם מושטת יד לא זהירה. מישהו דחף, מישהו נדחף. לא פעם גם השוטרים והחיילים אלימים מדי וגם הם אמורים להיות כפופים לחוק. ככה זה בפינויים, כך זה בפעילות משטרתית.

אבל חמור שבעתיים לבוא למחרת לבסיס צבאי, לחדור פנימה ולהשחית רכוש, לגרום נזק. זו כבר פעולה של כנופיה, של יחידת גרילה שכרגע פוגעת רק ברכוש אבל לך תדע לאן זה יידרדר אם לא נעצור זאת עכשיו. האם מעכשיו חיילי צה"ל צריכים לשמור על הבסיס גם מפני תגרת ידם של יהודים? השתגעתם?

ולכן אני קורא לצה"ל ולמשטרה לבדוק ולחקור מי הם העבריינים. לעצור אותם ולהביאם לדין. לא ניתן לפראים להכתים את ההתיישבות באלימות ובכוח הזרוע. ומהעבריינים אני מבקש לא לפנות אלינו הפוליטיקאים אחר-כך כדי שנבקש בשבילם הקלה, חנינה, הנחה בתנאי המאסר, ביטול ההרשעה או עדויות אופי על תרומתם לחברה. יש מעשים שלא ייעשו. פגיעה מכוונת, קרת-רוח בחיילי צה"ל, ברכוש צה"ל, כפעולת נקמה או "תג מחיר" היא מעשה בזוי ומכוער. בלי אבל ובלי בטיח.