במהלך דיון בוועדת הכספים שעסק בהעברות תקציביות למשרד הביטחון, הביע  אורי התנגדות  להעברה תקציבית למשרד הביטחון. הכסף מיועד לפעילות המינהל האזרחי. חברי כנסת נוספים ביקשו לדעת את הייעוד המדוייק של הכספים בגלל החשש כי הוא מיועד לפעילות "פקחי ההקפאה". בעקבות ההתנגדות הח"כים לא התקיימה הצבעה על הסעיף הזה. קודם לכן הגיש אורי רביזיה על סעיף תקציב אחר המיועד למשרד הביטחון והדבר מעכב את ההעברה. אורי ציין בדבריו כי הסיבה להתנגדותו לסעיף לא נובעת מעצם פרטי הסעיף הכולל 3 מיליון ש"ח, אלא באה בתגובה לאי העברת כספי משרד הביטחון לישיבות ההסדר עוד משנת 2009 בסך 6.4 מיליון ש"ח. "אם משרד הביטחון מצפה שבקשותיו התקציביות יאושרו, עליו לעמוד בהתחייבויותיו ולא להמשיך לייבש את המפעל החשוב של ישיבות ההסדר" אמר אורי.
בעקבות הדברים נערכים מגעים לשחרור התקציב לישיבות ההסדר כדי להסיר את ההתנגדות של ח"כ אורבך להעברה התקציבית.