אין לי כוח להתפלמס על כל פרט ופרט בטור עם נחום ברנע שהקדיש לי ולתגובתי המהירה על ענת קם את טורו (יום ב' 12.4.) בידיעות אחרונות. אם ברנע היה מברר ממקורותיו את מה שאני ביררתי לפני שהוא אץ לפרסם את טורו הנוזפני, היה מבין את מה שאני כבר ידעתי כמה ימים לפני ששיגרתי את תגובתי: ענת קם היא שמאלנית ואת מעשיה היא עשתה על רקע שמאלניותה. אבל חתן פרס ישראל לעיתונות שקוע בהטפות מוסר יהירות לימניים ולחברי כנסת, ובעצם כמעט מציע לי להתייעץ עמו לפני שאני שולח תגובה לתקשורת. אשקול זאת כדי ללמוד מהי הדרך הנכונה. יהללני פי, אם לא זר: אני שמח שתגובתי היתה מספיק מהירה, מדוייקת וכואבת. סליחה, אבל זה היה בכוונה. למה לרוץ. לא כדאי לחכות קצת לפני שמפרסמים בבוקר מאמר שבצהריים הוא כבר מתברר כלא מעודכן?

מה שהזהרתי מפניו בעמוד הראשון של "מקור ראשון" בשבוע שעבר מתחיל לקרות. ברנע ועוד כמה מעיתונאי-השלום יוצאים במבצע הנחה לענת קם: היא רק שובבה קלת דעת שפגעה בבטחון שדה, היא בסך הכל סתם טיפשה, כולה נערה פתיה ולא איזו שמאלנית מסוכנת שעשתה את פעולתה בגלל דעותיה הפוליטיות.זה לא אנחנו, זו היא.

קראו בלינק המצורף מאתר הסאטירה המשובח לאטמה גם את טורו של ברנע וגם את התגובה של הכותב שוקי בלס המתייחס לנקודה אחת בטורו של ברנע ושיפטו בעצמכם. כ http://www.latma.co.il/Latma/Templates/showpage.asp?DBID=1&LNGID=2&TMID=81&FID=269&PID=0&IID=2979