הכנסת השמונה-עשרה

הצעת חוק של  חבר הכנסת: אורי אורבך                                              

                                                           פ/1810/18                              

הצעת חוק רישוי עסקים (תיקון – איסור מכירת משקאות משכרים בתחנות תדלוק ובבתי עסק הנמצאים בתחומן), התש"ע–2009

 

תיקון סעיף 2

  1.  

בחוק רישוי עסקים, התשכ"ח–1968[1], בסעיף 2, בסופו יבוא:

 

 

"(ה)    לא יינתן רישיון או היתר זמני לעסק למכירה או להגשה של משקאות משכרים לפי חוק זה, לתחנת תדלוק ולבתי עסק הנמצאים בתחומן."

 

דברי הסבר:

עקב ריבוי תאונות דרכים, המציאות מחייבת נקיטת אמצעי זהירות מחמירים ביותר. ידוע כי אחת הסיבות לתאונות הדרכים היא שתיית משקאות משכרים. באמצעות הגבלת  מכירת האלכוהול במקומות זמינים ניתן יהיה להציל חיי אדם. מטרת הצעת החוק לאסור על מכירת משקאות משכרים בתחנות תדלוק  ובבתי עסק הנמצאים בתחומן. רכישת משקאות משכרים בתחנות התדלוק ובבתי עסק הנמצאים בתחומן על ידי נהגים, מהווה מכשול ומסכנת את ציבור הנוסעים.

זמינות משקאות משכרים למכירה מהווה את אחד הגורמים הממריצים ביותר לשתייה והשתכרות. זמינות של משקאות משכרים בצדי הדרכים הראשיות ובתחנות תדלוק היא בבחינת "נתינת מכשול בפני עיוור" וסכנה מוחשית לשלום הציבור. התדלוק נועד לרכבים ולא  לצורך "תדלוק" נוסעים ונהגים.

הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת השבע-עשרה על ידי חבר הכנסת אליהו גבאי (פ/2529/17).

———————————

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

ו' בכסלו התש"ע – 23.11.09

 


[1] ס"ח התשכ"ח, עמ' 204.