אדוני היושב ראש, חברי הכנסת. להקת פיקוד "גוועלד" יצאה לדרך. כל אחד מרגיש שהוא יותר מסכן מהשני. אבירי שלטון החוק אומרים, איך מדברים ככה אל בית המשפט?; הערבים מתלוננים: אם אנחנו היינו עושים מה שהחרדים עושים, מי יודע מה היה קורה לנו; והחרדים – בכלל – איזו הפקה מופלאה, מזמן כבר לא נראתה במקומותינו. הם הולכים לכלא כאילו הם הולכים ל-25 שנה שירות בצבא הרוסי כמו שהיה מקובל בתחילת המאה, שיותר אתה לא רואה את הילדים שלך. אני לא רוצה לומר, כאילו שהם הולכים למילואים, כי זאת לא דוגמה כל כך טובה.

יש להעריך את האכפתיות שלהם מהחינוך. אבל אחרי שמעריכים את האכפתיות מהחינוך וממסירות הנפש אפשר לזכור שהם הולכים לכלא לא רק בגלל היחס לבית המשפט, אלא בשל אפליה של בני עדות מזרח, של ספרדים, בעמנואל. עם כל ההערכה לחינוך החרדי צריך לומר את האמת המרה הזו. זה ויכוח שהוא בין חרדים לחרדים, ובית המשפט במקרה הזה מגן על חרדים, רק לא על הרוב החרדי, אלא על חרדים ספרדים.

אבל אני לא רוצה לדבר עכשיו על הרגלי החינוך של חבריי האשכנזים החרדים – זה ויכוח ארוך. אני חושב שזאת שטות, אם מותר לומר ככה על פסקים של בית משפט – שבאמצעות צווים ובאמצעות בית משפט אפשר לשנות הרגלים רעים ארוכי שנים.

אני רוצה לדבר על שתיקתם של חבריי מש"ס. הרי לכך נבחרתם. אתם נבחרתם כדי להגן על ספרדים חרדים קודם כול. אתם מפלגה ספרדית חרדית. הנפגעים הם ספרדים חרדים. בלי לדעת הרבה מתמטיקה אני מבין שאם יש חרדים ספרדים שנפגעים, מי שצריך להגן עליהם אלו ספרדים חרדים בכנסת. אל"ף-בי"ת.

איך אני יודע את זה? כי יש פה אשכנזים חרדים, וכשנפגעים אשכנזים חרדים, הם מגינים עליהם. צודקים, לא צודקים – האינסטינקט הטבעי אומר להגן על אנשים ששלחו אותך לכנסת. אבל ש"ס שותקת. ואני יודע למה היא שותקת. כי מסתבר, בדקתי את זה היטב-היטב, רבותיי, וגיליתי שהשם האמיתי של אלי ישי זה אלי ישייקביץ, ואריאל אטיאס זה אריאל אטיאסובסקי ואברהם מיכאלסקי ויעקב מרגי- מורגנשטרן. סגן השר יצחק כהן הוא יצחק כהן-פרוש ואמנון כהן-ליצמן, וראש ועדת הפנים – דוד גפני-אזולאי; ומשולם נהרי-מקלב וניסים מוזס-זאב. לכולם יש שמות אשכנזים – הם אשכנזים. מדובר בעוד מפלגה אשכנזית, רובה ליטאית.

לא הזכרתי את השם של הרב חיים אמסלם. כי הוא חיים אמסלם. הוא, אין לו שם אשכנזי. הוא ספרדי- -הוא חרדי, ולכן לא מוציאים לו את הנשמה – מוציאים לו את ה"נשומה".

הם עוד יגלו, כל השמות האלה – גפני-אזולאי ומקלב-נהרי ואלי ישייקביץ ואטיאס אטיאסובסקי – הם עוד יוציאו פשקוויל על חיים אמסלם- — – והם עוד יגידו שהוא בכלל לא אשכנזי. הוא לא אשכנזי.

חבר הכנסת הרב גפני, איך חיים אמסלם, שהוא לא אשכנזי, איך הוא בש"ס? הרי בש"ס כולם אשכנזים, ורק אחד לא. אני חושב שצריך להרחיק אותו מהמפלגה האשכנזית ש"ס, ויפה שעה אחת קודם – זאת קלישאה – אבל במקרה הזה, נכונה. להקת פיקוד "גוועלד" – להירגע.