שלום לכם,

במקום עדכונים על מה שעשיתי בפגרה, ובמקום איחולים צפויים לשנה חדשה וטובה, ולכבוד סוכות הפורש עלינו את שלומו, אני מביא לכם טור שפירסמתי לפני 11 שנה בטורי ב"ידיעות אחרונות". חג שמח.

סוכת שלום

מכר שלי, טיפוס אוהב שלום ורודף שלום, יזם והדפיס לקראת חג הסוכות פוסטר ובו תמונותיהם של 18 רבנים. משפחות דתיות רבות נוהגות לקשט את סוכותיהן בדיוקנותיהם של גדולי ישראל כבחירתם. ידידי התמים ריכז אפוא בפוסטר אחד תמונות של זצ"לים רבים מכל הגוונים והזרמים. הרב קוק הציוני וממש מתחתיו הרבי מסאטמר האנטי-ציוני, הרבי מלובביטש החב"דניק בצד החזון-אי"ש הליטאי. ולא נפקד מקומם של החפץ חיים והרב אלחנן וסרמן, הרב יוסף דב סולובייצ'יק והבן איש חי. ספרדים ואשכנזים, חרדים וציונים, מהארץ ומהתפוצות. כולם גדולי ישראל במאתיים השנים האחרונות. הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד.

וכדי להיות בטוח שהמסר חדר ללבבות, הוסיף האיש בראש הפוסטר את המימרה: "תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם".  שהרי הסוכה מסמלת את השלום בעולם כולו, קל וחומר את השלום בין יהודים, קל וחומר בן-בנו של קל וחומר את השלום בין יהודים שומרי מצוות. שלח ידידי את הכרזה לבית הדפוס וכל הסימנים העידו על כך שהפוסטר הזה הולך להיות השוס של חג הסוכות, הקישוט ששום סוכה אינה שלמה בלעדיו. הפלקט ששום סוכת דוד לא נופלת עמו.

אשליות. אשליות רבות, אך רובן אינן מתגשמות. רק חרדים מעטים קנו את הפוסטר. "כן בוודאי", הודו כמה קונים פוטנציאלים, "הרב קוק  אולי היה גדול בתורה, אבל אתה יודע, לא עד כדי כך שאני אתלה את התמונה שלו בסוכה שלי". לאחרים הפריעה תמונתו של הרב סולובייצ'יק. ליטאי בבני ברק הסביר: "הייתי קונה את התמונה, אבל חבל שהכנסתם את הרבי מלובביטש". חסיד אחר בירושלים היה מרוצה מתמונתו של הרבי מסאטמר, אבל לחסיד אחר דווקא התמונה הזו הפריעה במיוחד. בעלי חנויות חרדים אפילו סירבו למכור את הפוסטר. "לא יהיו לזה קונים" הסבירו "עם כל הכבוד, אתה לא יכול לעשות רבנים ציוניסטים עם רבנים חרדים". כך הפכה הכרזה התמימה להיות נייר לקמוס של הדתיים. אמור לי מיהו הרב שאת תמונתו היית רוצה לגרוע מהפוסטר, ואומר לך מי אתה.

ומי כן הסכים לתלות בסוכתו תמונות של כל הרבנים הללו גם יחד? מי הם הדתיים המסוגלים להתעלות מעל הווכחנות והקטנוניות? הם באים משני מגזרים בלבד: חרד"לים, חרדים-לאומים המוכנים לסלוח אפילו לרבי מסאטמר על אנטי-ציוניותו, ובני עדות המזרח, בעיקר ש"סניקים. בעוד שהקנאות של האשכנזים החרדים מסוגלת להרחיק ולבדוק גם בציציות התכריכים של שוכני עפר, הרי שהיהודי המאמין הספרדי לא מתעניין בסכסוכי הרבנים מתקנ"ט ועד תשנ"ט. כולם יהודים, כולם צדיקים, כולם אושפיזין ראויים לבוא בסוכה ספרדית כשרה.

פוסטר אחד, ח"י רבנים חשובים, כולם יושבים ביחד בעולם האמת. גם בסוכתו של משיח ודאי יישבו כולם יחדיו וירבו שלום בעולם. אולי יום אחד נשכיל גם אנחנו להבין שבסוכת השלום יש מקום לכולם.