צו המעצר שהוצא לרב דב ליאור בשל סירובו לסור ולהיחקר בעניין ההסכמה לספר "תורת מלך" הוא כל-כך מגוחך, שאני מתקשה להתרגז. לא קראתי את הספר, והעניין שלי בהלכות הריגת גויים הוא מוגבל, עקב התחייבויות קודמות. אני מניח שאם אתקל בסיטואציה רלוונטית ודאי אשאל שאלת חכם (איך להרוג גוי בשבת? בגרמא? עם גוי של שבת?).

את הספר המדובר כאמור לא קראתי, אבל הסכמות לספרים ולמחבריהם אני די מכיר, וגם רבנים והליכותיהם. הסכמה רבנית לספר במקומותינו איננה בהכרח הסכמה לכל מילה הכתובה בספר. היא באה מתוך הקשר של נימוס, חיבה ואפילו הערכה למחבר הספר. "בא לפני המחבר מחשובי תלמידי החכמים ובידו גיליונות אלו, תפוחי זהב במשכיות כסף…" וכיוצ"ב. זו מעין אמירה ש"הוא משלנו", המחבר תלמיד חכם חשוב ושאר שבחים וחיבוקים חמים.

אפשר לבקר בצדק את הקלות בה רבנים נכבדים מאוד נותנים את שמם והסכמתם לספרים לא להם. מי שרוצה שיבקר. לי ברור שאם רבנים יתחילו לקרוא כל מילה בספרים שהם מסכימים עליהם, מספר ההסכמות יצטמצם עד מאוד וכבר הרווחנו. אלא שרבנים אינם עורכי ספרים של זולתם, כמו שגידי גוב הפרזנטור של "בזק" לא אחראי על כל תקלה בקו הטלפון שלכם.

על כן, עצם הזימון לחקירה, ובוודאי צו המעצר שניתן לרב ליאור הוא כל-כך מטופש, גרוטסקי, מנותק מהקשרו – עד שאין מילים. המחשבה שהכל פלילי והכל בגדר "הסתה" צומחת מעולם שבו כולם חשודים והשיח הציבורי כולו צריך להתנהל תחת עינה הפקוחה של משטרת הפוליטיקלי-קורקט, עד דור שלישי: נאסור את זה שהתבטא, נעצור את ההוא שנתן הסכמה, ונעכב לחקירה את מי שקרא את הספר. הפליליסטים יצאו לדרך ובידם צווי מעצר. משטרת ישראל נגד שקלא וטריא. מחר מישהו כבר יציע חוק האוסר קריאה של חומרים מסוכנים מרבני ימין, צפייה בסרטים של אנשי שמאל או כל מי שדעתו לא נושאת חן בעינינו.

  אני אפילו לא מרגיש צורך לספר עד כמה אני מסתייג מתוכנו של הספר שלא טרחתי לקוראו. זה לא רלוונטי. אבל אני מנסה לדמיין את החוקר של משטרת חברון יושב בתחנה או במגרש הרוסים מול הרב ליאור ומנסה לדלות ממנו מה זו הסכמה, מה דעתו של כבוד הרב על הפלפול ההלכתי בעמוד קי"ט. רק עוד שאלה אחת כבוד הרב ותחתום לי פה ופה, האם המילים "יישר חיילו לאוריתא" אינן סיסמת גיוס למחתרת חדשה, והאמנם שליט"א זה פסק הלכה בראשי תיבות "שתהרגו לא-יהודים טמאים אמן".

  כן, כולם שווים בפני החוק, וחוקים למלחמה בהסתה ובגזענות אינם מבחינים בין שוע לבין דל. גם נשיאים וגנרלים ורבנים כפופים לחוקי המדינה. כל זה נכון, אבל מה עם קצת שכל ישר, רבותי במשטרת ישראל, רגע לפני שאתם נוטלים טביעת אצבעות מרב שחתם על הסכמה לספר תורני? מעיון בסדר הדין הפלילי התגלה לי שאין איסור בחוק להשתמש במשאב נדיר זה של היגיון פשוט והבנה של סיטואציה, קונטקסט, ניואנסים, ועוד כמה מילים לועזיות. מה, אין אף שוטר חצי-בכיר או אפילו פרקליט מתחיל שאומר לשוטר התורן "עזובות'ך, זה ספר לקריאה לא לחקירה פלילית"?

ודאי שההזדעקות הכללית בציבור הציוני-דתי היא בגלל כבודה של תורה, אבל במחשבה נוספת, נראה לי שלא רק בכבודה של תורה, אלא גם בכבודם של משטר ומשטרה מדובר. אם הם כל-כך לא מבינים מה הם עושים, יש כנראה מקום לדאגה. ועל כן הנני מברכם בכל מילי דמיטב ובכל אשר יפנו יצליחו ויפוצו מעינותיהם חוצה ומלאה הארץ דעה.