יש קשר בין שני העניינים שעלו על סדר היום הציבורי בשבוע האחרון. העניין האחד הוא אי-הגבלת שכר הבכירים במשק הציבורי, והעניין השני זה אי-העלאת שכרם של העובדים הסוציאליים. הוקמה ועדה מקצועית בראשות השר יעקב נאמן לדון בנושא שכר הבכירים. והנה, הפתעה-הפתעה, היא החליטה שלא צריך להטיל מגבלות.

אומרים: לא לתת לחתול לשמור על השמנת. במקרה הזה הייתי ממציא ביטוי חדש: נתנו לשמנת לשמור על החתול. כשההוויה שלך והתודעה שלך והמיליה שלך והגילדה והחברה היא, כל החיים – וזה בסדר, ביושר ובענווה אפילו – היא בין שועים ונגידים, איזה מיץ אתה רוצה שיצא כשאתה חותך אשכוליות? מיץ תפוזים? אם אתה ממנה איש מקצוע כזה, שבא משם, להחליט החלטה כזאת, הוא מוצא את הנימוקים הכלכליים – עם אנשי מקצוע, עם גיבוי – שיסבירו וינמקו למה לא צריך להגביל: כי הם יברחו לחוץ-לארץ, כי אנחנו נפסיד שכבת ניהול שלא יכולה להסתפק ב-200,000 שקל לחודש. על זה מדובר, במקום שבו השכר הנמוך ביותר הוא 4,000 שקלים, פי-50 – 200,000. אני, למשל, חושב שאדם שכל כך רוצה הרבה כסף בחודש יעלה את שכר המינימום אולי לחלק מהעובדים אצלו במפעל ואז יוכל גם להכפיל ולהגדיל את השכר, אבל אני תמים ונאיבי.

 והנה, באותה קשיחות שאומרת לא להגביל את השכר של העשירים ביותר מתנהגים מול העובדים הסוציאליים, האנשים שכל עבודתם, חוץ מלטפל בחלשים ובנדכאים, המהות של זה היא לצמצם את הפערים בחברה, לקחת את החלשים ביותר, את אלה שנזקקים לעזרה הסוציאלית, ולהעלות אותם בקצת, להציע להם עוד שירות, עוד מימון: תיקחו משם, עוד מישהו שיעזור לילד שלהם בבית-הספר, עוד איזו הטבה, עוד איזו הנחה – לצמצם מלמטה את הפערים מול העשירים. זו המהות של העובד הסוציאלי, להעלות קצת את החלש ביותר בחברה. ואליהם אנחנו מקשיחים את הלב ואומרים: זה בעייתי, אי-אפשר, זה יפרוץ את מסגרת השכר, זה יגרור אחרים. מי יודע לאיזה שבר, בוקה ומבולקה אנחנו נגיע אם אנחנו נשפר את תנאי שכרם של העובדים הסוציאליים.

 ולכן – אני מסיים, אדוני היושב-ראש – אני רואה שאתה כבר רוטט מרוב ציפייה לסיום הדברים – זה אותו דבר. אותה נדיבות כלפי עשירים היא אותה הקשיחות כלפי החלשים. ומי שמטפלים בחלשים הם חלשים בעצמם; אותם "שמנות" ששומרים על החתול – הם החתולים שרודפים אחרי העכברים. והכול אותו דבר, והכול אותה השקפת עולם. לכן, אף שאנחנו מביעים אמון בממשלה הזאת, בעניין הזה, אני חושב, צריך לעשות תשובה.