נקמה ופרסום תמונות זוועה אלה דברים שבאים הרבה פעמים במקומות שבהם, אולי, אין השקפת עולם מסודרת, אין אידיאולוגיה, אין שיטת הסברה מסודרת, ורק הרגש קובע. הציפייה של האזרחים ושל נבחרי ציבור מהממשלה היא שתהיה לה השקפת עולם, שממנה ייגזרו המעשים. כשאין השקפת עולם יש צוות תגובות. הממשלה הזו פועלת כצוות תגובות. חלקים מהבית הזה צועקים כאן יום-יום: תבנו. תבנו, כי ארץ-ישראל שלנו, כי זה נכון מבחינה ציונית ומבחינה התיישבותית ומכל הבחינות האחרות. ואילו הממשלה אומרת: זה בעייתי בעיתוי הזה, עכשיו יש לנו תוכנית של הקפאה. אחרי שההקפאה נגמרת ולא מחודשת פורמלית אבל באופן מעשי אין ממש בנייה, אז נדרשים, נזקקים לתירוץ נורא, לאמתלה איומה של רצח, טבח, של משפחה כדי להגיד: אתם יודעים מה אומרים לעולם, אומרים לישראלים, אומרים לפלסטינים? בגלל שנבל רצח משפחה יהודית, עכשיו 500 בתים. ואם חלילה היו נהרגים 10 – 1,000 בתים. מין תג מחיר ממשלתי. ממשלה לא פועלת עם תג מחיר; היא פועלת מהשקפת עולם מסודרת.

הממשלה הזאת, לכאורה, יש לה השקפת עולם. לא רק לממשלה הזאת, גם לאופוזיציה כאן. קדימה אומרת במפורש: אנחנו בעד בנייה בגושי ההתיישבות כי לעת הסדר הקבע גושי ההתיישבות, כאלה ואחרים, יהיו בידנו. לכן, גם אם אנחנו בונים עכשיו זה לא מונע את תהליך השלום, שבקדימה מאמינים ובממשלה פחות מאמינים.

אז בנו בגושי ההתיישבות. לשיטתי, בנו ביצהר, באיתמר, באלון-מורה ובעופרה ובבית-אל. אבל אני לא מדבר רק לשיטתי, אני מדבר לשיטתה של הממשלה. אבל מרוב פחד, מרוב היסוס, מרוב רצון גם להרגיע את הרוחות. להגיד: אתם רואים? זה לא עבר להם בשתיקה, אז מחליטים כתגובת נגד, כתג מחיר, כנקמה, לבנות עוד 400 או 500 דירות, שזה בערך שני בניינים. 50 דירות במעלה-אדומים זה 2.5 בניינים, שזה לעג לרש.

לכן אני אומר לסיום, גברתי, שהממשלה, מצדי, אם שבוע או שבועיים היא לא תגיב בבנייה בצורה של נקמה על פיגוע כזה או פיגוע אחר, מוטב כך. עדיף לחכות שבועיים או שלושה או חודש, אבל ליישם השקפת עולם שהממשלה הזאת מחויבת לה ולבנות ככל הניתן יותר. ניתן וצריך לבנות יותר ובדחיפות, זה עדיף על כל מיני פעולות בנייה כנקם, פעולות התרחבות ביישובים כתג מחיר, וכל הדברים שלא יאים ולא ראויים לממשלה אלא אולי לפעולות פרטיזניות. ממשלת ישראל הזאת צריכה לבנות בכמות גדולה וללא קשר לפיגועים ברחבי ארץ-ישראל.

(פורסם ב-22 במרץ 2011)