הצעת חוק של  חברי הכנסת                         רחל אדטו 

                                                            אורי אורבך 

                                                                          

                                                           פ/3097/18                              

הצעת חוק לתיקון פקודת בריאות הציבור (מזון) (חובת סימון אחוז השומן בצמוד לשם המוצר), התשע"א–2011

הוספת סעיף 3ג

1.

בפקודת בריאות הציבור (מזון) [נוסח חדש], התשמ"ג–1983[1], אחרי סעיף 3ב יבוא:

 

 

"סימון אחוז השומן במזון

3ג.

בלי לגרוע מהאמור בפקודה זו, יסמן אדם את אחוז השומן במזון ארוז מראש בצמוד לשם המוצר באופן ברור ובולט לעין."

 

דברי הסבר

בשנים האחרונות אנו עדים לעלייה במימדיה של תופעת השמנת היתר והתחלואה הנלווית לה בקרב מבוגרים וילדים כאחד. על פי נתוני משרד הבריאות יותר מ-15% מהמבוגרים וכ-7.5% מהילדים במדינת ישראל סובלים מהשמנת יתר. השמנה אינה בעיה אסתטית בלבד, היא אחד מגורמי הסיכון העיקריים למחלות כרוניות קשות ותמותה מוקדמת. בין המחלות הכרוניות הנגרמות עקב השמנת יתר ניתן לציין את מחלת הסרטן, מחלת הסוכרת, מחלות לב ועוד. לתופעה זו גם היבט כלכלי מובהק: על-פי דו"ח מבקר המדינה לשנת 2008 כ-20% מכלל ההוצאה הלאומית על בריאות הוקדשו לטיפול במגפת השמנת היתר, ובמחלות הנילוות לה. 

אחד הגורמים המרכזיים להשמנת יתר הוא סוג המזון הנצרך, אשר מכיל אחוזים גבוהים של שומנים. תקנות המזון בישראל מחייבות סימון של הרכיבים התזונתיים במוצרי מזון ארוז ובהם אחוז השומנים, אולם אינן מפרטות היכן ימוקם סימון זה על גבי אריזת המוצר. לכן במרבית מוצרי המזון אחוז השומנים מפורט בתווית ההרכב התזונתי אשר ממוקמת על גב האריזה באזור רווי אינפורמציה ובגודל גופן מינימאלי.

מוצע כי יצרני מזון ארוז יחויבו לסמן את אחוז השומנים בצמוד לשם המוצר בצורה ברורה ובולטת לעין, בדומה לאופן הצגתו על אריזות של מוצרי חלב. סימון אחוז השומנים בצמוד לשם המוצר יעודד את היצרנים להוריד את כמות השומנים במוצריהם וייתן בידי הצרכן את הכלים לדאוג לבריאותו. הצעת החוק תעלה את רמת המודעות הציבורית לסכנה שבמוצרי מזון עם אחוז שומנים גבוה ותהווה צעד משמעותי במלחמה במגפת השמנת היתר בישראל.

———————————

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

ט"ז באדר ב' התשע"א – 22.3.11

 


[1] דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 36, עמ' 749.