אדוני היושב ראש, חברי הכנסת. ברגעים אלה בוועדת הכספים עוסקים בדוח שישינסקי ובחלוקת רווחי הגז העתידיים. דמיינו לעצמכם שהיינו מוצאים עכשיו עוד מאגר בסדר הגודל הזה, אולי בסדר גודל יותר קטן. מאגר שבאמצעותו נוכל להביא לחברה בישראל ביטחון כלכלי, רווחה ועזרה לנזקקים. האם המדינה היתה רוצה להשקיע בכזה מאגר עתידי? כן. האם אנשים פרטיים היו רוצים להשקיע בכזה מאגר? ודאי היו רוצים. האם, אם מישהו אחר היה משקיע, המדינה היתה רוצה שהחלק שלה יהיה גדול ברווחים? היתה רוצה.

ובכן, יש מאגר כזה. המאגר הזה אלו העובדים הסוציאליים, אלו הרופאים. זהו מאגר שקיים, משאב אנושי מעולה שמצמצם פערים, שמביא רווחה, שעוזר לאנשים בשיפור ביטחונם הכלכלי, החברתי והנפשי. אלה העובדים והעובדות הסוציאליים, אלו הרופאים, וגם המורים.

האם אנחנו משקיעים מספיק במאגר הזה, שיביא לנו כל-כך הרבה דברים טובים וכבר מביא לנו תוצאות טובות? לא. אנחנו לא משקיעים בהם את האנרגיות שאנחנו משקיעים במרבצי גז, במאגרי דלק וברווחים עתידיים, כשיש לנו פה מאגר אנושי, מאגר טבעי שכבר מביא הצלחות והוא דורש השקעה כדי להביא תוצאות לחברה.

לכן אני מבקש מעצמנו ומהממשלה להתייחס לעובדים הסוציאליים כאנשים שנותנים שירות שהתועלת הכלכלית והחברתית שלו היא אדירה לא פחות ממאגרי טבע שאנחנו מחפשים בים.

אלא ששם נמצא מוקד תשומת הלב, כי שם אנחנו עומדים מול טייקונים וברונים, ואילי הון ואנשים מקושרים עם יחצ"נים ולוביסטים שנאבקים על כל שקל. והם השקיעו, והם עמלו, והם לקחו סיכונים. ופה, אנחנו מתקוטטים – אני לא מזלזל באף שקל ובאף פרוטה של כספי הציבור, אבל באמת אם הפריסה תהיה ב-4 פעימות ה-1,100 שקלים האלה של התוספת או ב-3 פעימות? ובכמה תהיה ההעלאה, והאם רק התוספת יחולו השינויים או על כל השכר? רבותי חברי הכנסת, זהו המאגר הטבעי החשוב ביותר, כוח האדם הישראלי, העובדים הסוציאליים. בואו נתייחס אליהם כחשובים לפחות כמו מאגר גז ומאגר דלק, כי הרווחים הכלכליים והחברתיים והאחרים לחברה הם גדולים לא פחות מכסף שנרוויח מהמיסים שיושתו על ברוני גז ודלק. אם אנחנו נתייחס לבני אדם, לעובדים סוציאליים, לרופאים, לכל אלה שנותנים את השירותים החברתיים הכי בסיסיים כהשקעה אשר לנו יש חלק, שותפות ורצון להרוויח באמצעותה, התוצאות של המשא ומתן יהיו טובות גם לעובדים הסוציאליים ולרופאים וגם לחברה הישראלית כולה. בהצלחה.