באירוע מיוחד שנערך היום באודיטוריום של הכנסת, העניקה הכנסת תעודות הוקרה לגיבורי מרד גטו ורשה. מעט מהם עדיין בחיים, ואת השאר ייצגו בני משפחותיהם. בטקס יוצגו לוחמי אצ"י, ארגון צבאי יהודי ואנשי אי"ל, ארגון יהודי לוחם. בטקס בו שולבו קטעי נגינה, נשאו דברים יו"ר הכנסת, הרב ישראל מאיר לאו, נציגת הלוחמים ובת משפחה של הלוחמים שנפטרו מאז. הטקס התקיים לאחר שפנו אלי אביעד יזרעאלי משדמות מחולה וגנית לב ארי. הם סיפרו לי כי הגיבורים הללו זכו להוקרה בפולין אבל פה בארץ לא נמצאה עד היום דרך להוקירם. גייסתי לעניין החשוב (והרגיש, יש לציין) את יו"ר הכנסת ראובן ריבלין ובאמצעות צוות הכנסת העמדנו טקס מרגש ובעיקר חשוב. הנה הדברים הקצרים שנשאתי, בניגוד למנהגי – הפעם מהכתב:

אדוני יושב ראש הכנסת, כבוד הרב לאו, מכובדי היקרים,

במרכז ורשה הוצבה לפני כשנה אנדרטה מרשימה ובה מוצג כעין פתח של ביוב עם סורגים וכפות ידיים העולות מתוכו. שמות הלוחמים היהודים שעלו מתעלות הביוב של הגטו נחקקו על האנדרטה. זה תיאור סימבולי של מעט מהגבורה של הלוחמים בגטו בימי האימה והשחור של מלחמת העולם, בימי "בין המיצרים" של שואת יהודי אירופה. בתוך אלה מרד גטו ורשה הפך לסמל ולוחמיו לגיבורי העם היהודי ולגיבורי האנושות כולה.

מי אנחנו, ילדים של המדינה העצמאית, שנקבע מהי גבורה ומיהו גיבור. אנחנו עם מדינה וצבא ועצמאות, והם המעטים מול צבא רשע בימים האפלים ביותר של ההיסטוריה. הרי היו גיבורים שגבורתם היתה תפילה, והיו אחרים שעוז רוחם היה שמירה על צלם אנוש, והיו גיבורים שבבוקר אמרו מי יתן ערב ובערב אמרו מי יתן בוקר. הגיבורים שאנו מציינים היום בטקס צנוע זה הם אלו שהתגברו כארי, שבנוסף לגבורה אל מול הרוע ועם מוראות היום-יום, קמו ועשו מעשה של השבת מלחמה שערה, של עמידה על כבודו של העם היהודי.

גיבורים יקרים ובני משפחות. "בזכירה סוד הגאולה". שבעים שנה אחרי – הזיכרון חשוב מהזוכרים, התודה והתודעה יקרות מהדקויות. אנחנו כאן בשביל ילדינו ונכדינו שיידעו כי כנסת ישראל זוכרת את גיבורי המרד שהפך לסמל יהודי ועולמי. אנחנו מודים לכם על מה שעשיתם אז, באשר הוא מופת לכל מה שעשינו מאז: התגברות, מאבק, אהבת העם היהודי, כמיהה לחופש ולצדק, מלחמה בכוחות הרשע.

לוחמים בני שמונים ותשעים, התעודה הצנועה הזו אינה רק בשבילכם. היא בשבילנו. אם היה אפשר היינו מעניקים תעודה לכל אדם בישראל ועליה כתוב: "זכור את גיבורי המרד!". התעודה היא בשביל הנוער והחיילים ובשביל כל יהודי ואזרח שחושב כי הכל מובן מאליו וטבעי.

אני מודה באופן אישי על הזכות שנקרתה לידי בזכות גנית לב ארי מ"קול ישראל" שמלווה את העניין הזה כבר שנים, ולידידי אביעד יזרעאלי ולאריאלה מלכה מהעמותה הפרלמנטרית הישראלית לפעילות לזכר השואה וסיוע לניצוליה והעומד בראשה יו"ר הכנסת רובי ריבלין. ראו נא את הגיבורים של גטו ורשה ואת בני משפחותיהם והודו להם על הזכות שניתנה לנו לומר להם את דברי הוקרתנו.