מתוך אתר ערוץ 7:

לאחר ביקור שקיים אתמול במיגרון ופגישה עם תושבי הישוב שיגר יו"ר סיעת 'הבית היהודי', חבר הכנסת אורי אורבך, מכתב לראש הממשלה נתניהו, ובו דרישה נחרצת להיחלץ לעזרת הישוב ולמנוע את הריסתו. הוא אף רומז במכתבו על אפשרות שהרס המקום יוביל ליציאת מפלגתו מהממשלה.

במכתבו כותב אורבך לנתניהו:

הריסת שלושת הבתים במיגרון והחשש מפני הבאות מחייבת אותי כיו"ר סיעת הבית היהודי – מפד"ל החדשה לשלוח אליך מכתב זה באופן מיוחד.

אנו קוראים לך להנחות את הגורמים המקצועיים למצוא כל דרך כדי להציל את היישוב מיגרון מהריסה, חס ושלום.

מתקבל הרושם כי גורמי חוק ואכיפה מפגינים להיטות יתירה להריסת בתים בהתנחלויות, יותר משהם מתאמצים למנוע הריסת בתי יהודים. עוד בטרם יתפתח העניין לכדי מהומה פוליטית שאפשר רק לשער לאן תידרדר, אני קורא לך לפעול לעצירת דחפורי ההרס.

שותפותנו בממשלה יקרה לנו, אבל איננה אוטומטית. אנו סבורים כי יש דרכים משפטיות להותיר את היישוב מיגרון על מכונו ואף לפתחו ולחזקו. במיגרון יושבים מיטב בניה ובנותיה של הארץ הזו. הריסת בתיהם, וגם הדרך בה נהגו כלפי המתיישבים עד כה, ממלאות את לבנו צער ואכזבה.

אנו בסיעת הבית היהודי-מפד"ל החדשה קוראים לך להתעשת ולהורות לגורמים האמונים בכך לפעול להצלת היישוב מיגרון ולהסיר מעל ראש המתיישבים וילדיהם את חרב ההרס והעקירה שהונפה עליהם. זה בידך!