ועדת המיפקד שהוקמה על ידי סיעת "הבית היהודי המפדל החדשה" לקראת הבחירות הבאות החליטה: המפד"ל יוצאת למיפקד חברים חדש שבסופו ייבחרו המוסדות החדשים. החידוש הגדול הוא שבנוסף לבחירת מוסדות המפלגה, יתקיימו פריימריס גם לבחירת יושב ראש המפלגה וגם לחברי הכנסת של המפלגה. עוד החליטה ועדת המיפקד בראשות הרב ד"ר דני טרופר בתום דיונים ממושכים כי מהלך הבחירות כולו יתקיים בפעימה אחת. כלומר: באותה בחירה ייבחרו כל חברי הכנסת של הסיעה וישוריינו מקומות לאישה ולצעיר בחמשת המקומות הראשונים.

בתוך המפד"ל יש מי שמתנגד  לבחירת חברי הכנסת בשיטת הפריימריס ומעדיף את השיטה הישנה של בחירת הח"כים על ידי חברי המרכז. אבל התומכים בפריימריס לכל הנבחרים טוענים כי הגבלת הפריימריס לבחירת היו"ר איננה אטרקטיבית מספיק ולכן לא רבים יתפקדו. ועדת המיפקד הכריעה בעד בחירת כולם בפריימריס. הרצון לעשות זאת בפעימה אחת נועד למנוע מצב בו לאחר בחירת היו"ר יתכנס המרכז וישנה את החלטת ועדת המיפקד.

ועדת המיפקד מעוניינת להביא את החלטתה לאישור חברי ועידת המפד"ל, וזו תתבקש לאשר את החלטת ועדת המיפקד. אם לא תאשר הוועידה את החלטת ועדת המיפקד צפוי משבר חמור בסיעה. ללא מיפקד רחב ובחירת כל הח"כים בסיבוב אחד יהיה קשה מאוד להכניס כוחות חדשים למפלגה.