הצעת חוק הדגל הסמל והמנון המדינה (תיקון – פגיעה בכבוד המנון המדינה), התשע"ב–2012

תיקון סעיף 5 1. בחוק הדגל, הסמל והמנון המדינה, התש"ט–1949 , בסעיף 5 –
(1) בכותרת השוליים, במקום "או סמלה" יבוא "סמלה או המנונה";
(2) במקום "או בכבוד סמל המדינה" יבוא "בכבוד סמל המדינה או בהמנון המדינה".

דברי הסבר

חוק הדגל, הסמל והמנון המדינה, התש"ט–1949, אשר נחקק עוד בשנת 1949, בחר להגן על דגל המדינה וסמלה מפני פגיעה בכבודם. המנון המדינה שנישא בפי כל העם שנים רבות עוד קודם הקמת המדינה נזנח ולא זכה למעמד חוקי באותן שנים, דווקא בשל המעמד הרם שזכה לו באופן עממי. שנים רבות לאחר מכן, בשנת 2004, ביקש המחוקק לתקן את החוק ולהוסיף בו את שירת "התקווה" במסגרת התוספת ולהגדירה לראשונה באופן רשמי כ"המנון המדינה". אלא שעבודת החקיקה לא הושלמה ויצרה פער בין דגל המדינה וסמלה הזוכים למעמד רשמי בחוק ומוגנים מפני פגיעה בהם להמנון המדינה הזוכה בשנים האחרונות למעמד רשמי אך אינו מוגן מפני פגיעה בכבודו.
הצעת החוק מבקשת לתקן לאקונה זו שנוצרה במסגרת החוק ולחזק את מעמדו של המנון המדינה כך שיושווה למעמדם של דגל המדינה וסמלה. בימים אלה בהם לא תמיד נשמר כבודו של המנון המדינה ולעיתים אף מבוזה, חשוב להגן עליו מפני כל המבקשים לפגוע בו. אישורה של הצעת החוק יהווה הצהרה קבל עם ועדה כי המנון המדינה מבטא את ריבונותו של עם ישראל בארצו ממש כמו דגל המדינה וסמלה.