אחת המשימות הראשונות והחשובות שלקח השר אורבך על עצמו הוא השבת הכבוד הראוי לאזרחים הוותיקים. השר, יחד עם אנשי המשרד לאזרחים ותיקים, יזמו את שבת "והדרת" – על שם הפסוק "מפני שיבה תקום והדרת פני זקן" אותו נקרא השבת. פסוק זה מסמל בצורה הטובה ביותר את הכבוד שנותנת התורה והיהדות למעמדו של זקן הקהילה. הוא אינו רק קשיש או גימלאי, אלא בעיקר דמות המבטאת חוכמה וניסיון חיים.

הנה דוגמא של מערך הפעילות ששלחה תנועת בני עקיבא לכל צוו ההדרכה שלה לקראת שבת זו:

http://upload.kipa.co.il/media-upload/Bakiva/418201344558.pdf