מה משותף לכל חמשת המצולמים בתמונה? כולם קרויים על שם האיש המצולם בתמונה שמאחוריהם. אורי שרגא אורבך שנפטר לפני 50 שנה. הוא היה דוד שלי ואלו שלצדי הם הנכדים שלו.

אורי אורבכים

מימין לשמאל: אורי אורבך, אורי אורבך, אורי אורבך, אורי אורבך ו... אורי אורבך. בתמונה מאחור: נחשו לבד.