חבר הכנסת אורי אורבך שאל את שר הביטחון בנוגע להקמת מערכות סולאריות ביהודה ושומרון. עשרות בקשות של אזרחים מיו"ש להתקנת מערכות ייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות נדחו על ידי המינהל האזרחי והסוגייה הגיעה לשולחנו של הח"כ. סגן השר מתן וילנאי ענה בשם שר הביטחון כי הנושא החשוב נמצא בבדיקה ובימים הקרובים יוחלט אם ההקפאה תחול גם על נושא חשוב וחיוני זה.

הנה השאילתא והתשובה במלואן:

עשרות בקשות של אזרחים מיהודה ושומרון להתקנת מערכות ייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות נדחו על-ידי המינהל האזרחי.

רצוני לשאול:

1. מה הסיבה לכך?

2. מה ייעשה לשינוי המצב?

סגן שר הביטחון מתן וילנאי:

חבר הכנסת אורבך העלה נושא כבד ונכון, של הקמת מערכות סולאריות באיו"ש.

בעת האחרונה החלו לעודד במדינת ישראל, רשויות החשמל, ייצור חשמל בשיטה מבוזרת ובהסתמך על משאבים מתחדשים כגון אנרגיית רוח, שמש וכדומה.

בניגוד למצב הקיים בתחומי הקו הירוק, נכון להיום באיו"ש אין הסדר בתחום הזה. אולם לאחר מספר פניות, כמו הפנייה של חבר הכנסת אורבך, המינהל האזרחי נכנס לבחינת הנושא, סיכם מספר נושאים, שאני מקווה שעד סוף שבוע זה יבואו לידי ביטוי. התקיימה פגישה של המינהל האזרחי עם הרשות לשירותים ציבוריים, חשמל, ובמהלכה נדונו אבני הבוחן הנדרשות להשלמת תיקוני החקיקה. לאחר השלמתם יובאו לחתימתו של ראש המינהל האזרחי. סוף שנת 2009, סוף שבוע זה, נקבע כיעד לגמר תיקוני החקיקה והחלת הנושא ביהודה ושומרון. מכתב בנוסח זה נשלח מטעם ראש המינהל אל ראשי המועצות ביהודה ושומרון. לאחר השלמת תיקוני החקיקה, אני מקווה כי לא ניתקל בעיכובים נוספים והפרויקט יוכל לצאת לדרך.

היו"ר רוחמה אברהם בלילא:

האם לחבר הכנסת שאלה נוספת?

אורי אורבך (הבית היהודי):

האם, אדוני סגן השר, במסגרת גזירות תוכנית ההקפאה יש התייחסות לעניין הזה, או שזה מוחרג מהנושא הגדול הזה?

סגן שר הביטחון מתן וילנאי:

הייתי ממש יותר ממופתע אם לא היית שואל את השאלה הזאת.

אורי אורבך (הבית היהודי):

בכל זאת משלמים לנו על זה פה.

סגן שר הביטחון מתן וילנאי:

השאלה היא נכונה. אנחנו עוסקים בנושא. עוד לא נתקבלה החלטה, כי יש מספר תחנות סולאריות שעומדות על הפרק, ואני מקווה שיינתן המענה הראוי לנושא הזה. אבל עדיין לא הוחלט.