הצעות לסדר-היום

מערך השירות הלאומי הנמצא על סף קריסה

היו"ר כרמל שאמה:
הסעיף הבא הוא הצעות לסדר-היום מספר 1114, 1119 ו-1134: מערך השירות הלאומי הנמצא על סף קריסה. הדובר הראשון, חבר הכנסת אורי אורבך, בבקשה.

אורי אורבך (הבית היהודי):

אדוני היושב ראש, חברי הכנסת. השירות הלאומי, אחד המפעלים החשובים ביותר במדינת ישראל  עומד בסכנת סגירה כי אין לו כסף. אנשים נוטים בטעות לחשוב שכיוון שמדובר בהתנדבות, אז רצונם הטוב של האנשים והרצון למלא את חובתם כלפי מדינת ישראל, די בכך כדי להחזיק מערכת כל כך גדולה של אלפי, בעיקר בנות אבל גם בשנים האחרונות בנים וגם אזרחים ערבים שמשרתים במסגרות השירות האזרחי.  כבר בחודש הזה לא שולמו דמי הכיס שמקבלות המתנדבות ובשבוע הבא, אם לא יימצא פתרון, ישלחו כ- 3000 מתנדבים לביתם באין יכולת להחזיק את המפעל.

אני לא רוצה להרחיב פה במה שמובן מאליו, למרות שהמובן מאליו ראוי שייאמר, שלא מדובר רק במפעל שיקר כמובן לציונות הדתית שהיא הורתה של כל אגודות ההתנדבות, הדתיות לפחות, אלא כמובן הנזקקים עצמם לשירותים האלה, בבתי הספר שנעזרים בסייעות, בבתי חולים במעונות קשישים ובמקומות רבים אי אפשר בלי השירות הלאומי, בטח לא באופן מיידי.

אם המדינה רוצה לחסל את המפעל הזה אז שתודיע על כך אבל מה שחורה לי ומעצבן אותי במיוחד והערתי את זה לכמה חברי כנסת, שיש נושאים שחשובים בפני עצמם והכנסת, ראוי שתטפל בהם, אבל הם זוכים להרבה יותר תשומת לב, הם יותר סקסיים.קיבלתי רק 50 מכתבים רק על האופנועים, הכנסת מוצפת בדיון כי זה נושא טוב, זה מצטלם טוב, אני מניח שגם חלק גדול מהעיתונאים הם רוכבים על שניים ופחות מתנדבים ומתנדבות בשירות הלאומי, נושא יותר טוב לעסוק בו.

השירות הלאומי, שנוגע לרבבות רבות של אנשים וילדים וזקנים, זה בסדר, זה עניין של דוסים, הם יטפלו כבר, משה יעביר לאיציק ואיציק ליענקל ובסוף נפתור את העניין הזה. יכול להיות לדעתי שלא נפתור את העניין הזה ואז מה יקרה, בשבוע הבא הם ילכו הביתה והזעקה תעלה השמימה בעוד שבועיים שלושה ויכול להיות שתוך חודשיים שלושה יפתרו את זה, הכסף יעבור בסוף.

עובדים סוציאליים שבתו פה חודשיים שלושה ארבעה, לוקח זמן, החלשים הם חלשים, עליתי על זה בזמן האחרון, שהחלשים במדינת ישראל הם חלשים. לא יודע איך זה במקומות אחרים, מה זאת אומרת שהם חלשים? לא רק שהם חלשים כל השנה, כשהם נקלעים לשעת המצוקה הקשה ביותר בחייהם, שגם אין את המטפלים שלהם, הם לא רצים רחובות לחסום אותם כי אין להם כוח, כי הם לא יודעים כי מספיק יש להם צרות, עכשיו ילכו לחסום כביש? לכן הם האחרונים שמישהו מטפל בהם.

שלי יחימוביץ (העבודה):

גם אין להם איך להגיע לכנסת, אין להם לוביסטיים.

היו"ר כרמל שאמה:

אבל יש להם חברות כנסת מוכשרות שמייצגות אותם.

אורי אורבך (הבית היהודי):

זה לא מספיק, חברי כנסת זה לא מספיק. בדרך כלל זה חברי כנסת שהם צריכים להיות לעומתיים לממשלה. אם למשל החלשים היו חזקים, נגיד שלחלשים היה מיליארד דולר בבנק, נגיד, אז הם היו יודעים מה לעשות.

וזה לא רק כך, המ.מ.מ נתן לי את הנתונים שיש מתאם שהחלשים הם חלשים, זה המון קריטריונים, זה בהכנסה, השכלה, בבריאות, כמעט בכל התחומים, עליתי על זה שיש קורלציה בין החולשה שלך בכסף בבריאות ובעמידה על זכויות.

עוד מילה לחבריי בליכוד הדתיים, חברת הכנסת ציפי חוטובלי תמסרי את זה גם לארבעת חברייך הסורגים והסורגות. לקראת הבחירות הבנו, בתעמולת הבחירות שכדי לדאוג לדברים שמעניינים ציבור דתי לא צריך מפלגה דתית, מתחברים למפלגת השלטון, במקרה הזה  הליכוד, וכיוון שאתה מתחבר למפלגת השלטון אדוני היושב ראש, היא דואגת לדברים עצמם בבסיס התקציב, לכל העניינים. ברגע שיש משהו סקטוריאלי, אין מי שידאג לזה.

הנה עכשיו יש מפלגות סקטוריאליות, אנחנו לא מצליחים לדאוג לזה, אנחנו לא מצליחים לחלץ את הכסף ממדינת ישראל, שבראשה עומד הליכוד, כדי להעביר את זה לבנות השירות הלאומי שהן דתיות ברובן, וכמובן לכל הנזקקים, לא מצליחים כרגע, נצליח בסוף.

מה שאני מציע, לחבריי בליכוד בעיקר, כי אתם מפלגת השלטון המרכזית, תדברו אתם שם למעלה, כי ששה מנדטים של חובשי כיפות סרוגות הצביעו לליכוד, אם אתם יכולים לחלץ מהם את הכסף, למרות שאנחנו ביקשנו אותו.