אדוני היושב-ראש, בימים אלה מציין בית-ספר "מעלה" לקולנוע ולטלוויזיה 20 שנה לקיומו. 20 שנה שעשו שינוי בחברה הציונית-דתית, ואולי גם, במידה פחותה, בעולם הטלוויזיה והקולנוע. ויש הרבה פעמים ויכוחים, כי התוצרים, הסרטים שבית-הספר הזה מפיק, לא תמיד נעימים לעין של אנשים שרוצים שלא נכבס את הכביסה המלוכלכת בחוץ וכל הביטויים האלה, כי מטבע הדברים חושפים בעיות וסוגיות שאולי במקומות אחרים, שמרניים יותר, לא מעזים לעסוק בהן. אני רוצה לברך קודם כול את בית-ספר "מעלה" על האומץ ועל הכישרון ועל השינוי שהם עושים, ובעזרת השם עוד יעשו, ולהגיד גם לעניין הזה וגם בנושאים אחרים הקשורים בסוגיות אחרות בחברה, שבדרך כלל אלו שאומרים: הבה לא נכבס את הכביסה המלוכלכת בחוץ, הם אלה שגם לא מכבסים את הכביסה המלוכלכת בפנים. הם פוטרים את עצמם מאחריות לטפל בבעיות. אז יישר כוח לבית-ספר "מעלה"  ולכל מי שלפעמים בענווה, בצניעות ובאומץ לב מכבס את הכביסה שראוי לכבס. תודה.