אדוני היושב-ראש, גם אני ראיתי את המערכון ששודר ב"ארץ נהדרת". מטעמי דת ומצפון לא ראיתי אותו בעת שידורו בליל שבת, אבל לצערי ראיתי אותו אחר כך. זה מערכון מחפיר, שעומד אגב בגבולות חופש הביטוי, לטעמי. אף שאני מסכים עם רוח הדברים שאמר ידידי חבר הכנסת יעקב כץ, כצל'ה, אני חושב שלא ראוי גם על מערכון מחפיר שכזה להגיד שזו תעמולה של גבלס ואנטישמיות, משום שלא צריך לרדת לרמה הזו. אומנם עם נבר תיתבר, כתוב במקורותינו, אבל חופש הביטוי מרשה גם את הדברים המכוערים והמחפירים האלה. בואו נשמור את המלים "אנטישמיות" ו"גבלס" לאויבי ישראל ולא לאנשים שהם טועים. סאטירה, לטעמי, אין לה גבולות, אבל יש אנשים שמוציאים שם רע לחופש הביטוי והופכים אותו לחופש השיסוי, ואף שהמחוקק לא צריך להתערב ולא צריך לשפוט את האנשים, אני חושב שהבוז הציבורי והקבס מהמערכון שמציג מתנחלים כאנשים שיחטפו, כמובן בסאטירה, חייל צה"ל, והשימוש בוויז'ואל המוכר הזה של גלעד שליט לצרכים סאטיריים, הוא הרבה יותר גרוע מטעם רע. תודה.