הצעת חוק של חברי הכנסת יעקב כץ ושל אורי אורבך תגיע ביום ראשון לוועדת שרים לחקיקה. ההצעה נועדה לחזק את הבלעדיות של הרבנות בקביעת הקריטריונים לכשרות. החוק מקבל משנה חשיבות בעקבות התערבות בג"צ שהורה לרבנות באשדוד להעניק תעודת כשרות ללא תנאים מיוחדים לקונדיטוריה בבעלות יהודיה משיחית.

 בכינוס מיוחד שהתקיים הבוקר (יום ה') ברבנות בירושלים השתתפו הח"כים מגישי ההצעה עם ח"כים מש"ס ומיהדות התורה. הרבנים הראשיים דנו בסוגיית הכשרות וההתניות הכרוכות, והח"כים הציעו נוסחים שונים לחוק שיתאים ביותר למנוע התערבות מבחוץ בעבודתה של הרבנות. הנה הנוסח המלא  של הצעת החוק של הח"כים:

 הכנסת השמונה-עשרה

 הצעת חוק של חברי הכנסת                   יעקב כץ 

                                                      אורי אורבך 

                                                            אריה ביבי

                                                            דוד אזולאי                                          

                                                           פ/1882/18                              

 

הצעת חוק איסור הונאה בכשרות (תיקון – שיקולים למתן כשרות), התש"ע–2009

תיקון סעיף 11

  1.  

בחוק איסור הונאה בכשרות, התשמ"ג–1983[1], בסעיף 11, במקום "כשרות בלבד" יבוא "כשרות, לפי הקריטריונים שקבעה מועצת הרבנות הראשית לישראל, על פי ההלכה".

דברי הסבר

כיום לא מוגדר בצורה ברורה מיהו הגורם המוסמך הבלעדי להגדרת הקריטריונים למתן כשרות. עובדה זו מערערת את סמכותה של הרבנות הראשית לישראל ויוצרת שלוש בעיות הנובעות זו מזו: א. שוק הכשרות אינו מוסדר דיו ונתון להתערבות של גורמים זרים, כך שאזרח מהשורה לא תמיד יכול לדעת מהי רמת הכשרות של מוצר מסוים. ב. ציבור רחב לא סומך על מערך הכשרות של הרבנות הראשית או המקומית ומחפש מוצרים יקרים יותר שבהשגחת גורם פרטי. ג. בעלי עסקים רבים משלמים כסף רב כדי לקבל הכשר של גורם פרטי ומקובל על הציבור.

מוצע בזה להסדיר את הקריטריונים למתן כשרות כשמועצת הרבנות הראשית לישראל היא הגוף הבלעדי המוסמך לקבוע את הקריטריונים על פי ההלכה.

 

 


[1] ס"ח התשמ"ג, עמ' 128.