הכנסת השמונה-עשרה

 

הצעת חוק של חבר הכנסת                    אורי אורבך 

                                                                                   

                                                           פ/1885/18                              

 

הצעת חוק הנוער (טיפול והשגחה) (תיקון – קטין שצורך משקה משכר), התש"ע–2009

תיקון סעיף 1

  1.  

בחוק הנוער (טיפול והשגחה), התש"ך–1960[1] (להלן – החוק העיקרי), אחרי ההגדרה "חוק טיפול בחולי נפש" יבוא:

 

 

""משקה משכר" – כהגדרתו בסעיף 2(ב) לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח–1968[2];".

תיקון סעיף 2

2.

בסעיף 2 לחוק העיקרי, אחרי פסקה (4) יבוא:

 

 

"(4א)  הוא צורך משקה משכר בתדירות או בכמות שיש בהן כדי ללמד על דפוס התנהגות מסוכן;".

 

 

דברי הסבר

 

אין ספק, כי כיום קיימת בעיה של שתיית אלכוהול בקרב בני הנוער (כמו בקרב צעירים רבים הגם שאינם קטינים). מובן גם, כי שתייה לשוכרה בתדירות גבוהה ובאופן קבוע ומתמשך עשויה להיות מזיקה מאד ועלולה לגרום לתוצאות קשות, הרסניות ואף בלתי הפיכות, בהיבטים בריאותיים, פסיכולוגיים וחברתיים.

נוכח העובדה שדרך ההתמודדות הראויה והמרכזית צריכה להיות בראש ובראשונה דרך של טיפול (ולא דרך של ענישה), מוצע לקבוע בחוק הנוער (טיפול והשגחה), התש"ך–1960 עילת נזקקות נוספת, לפיה קטין שצורך משקה משכר בתדירות ובכמות שיש בהן כדי ללמד על דפוס התנהגות, המסכן את עצמו או אחרים, ניתן יהיה לפעול לגביו בהליכים לפי חוק הנוער.

הוספת עילת נזקקות כמפורט לעיל, כעילה ספציפית המתמקדת בשתייה לשוכרה, תאפשר התערבות מהירה וסמכותית של גורמי הטיפול, גם בנסיבות בהן אין הסכמת אחראי על הקטין או שהוא מסכים אך אין הקטין מציית לו. כמובן, כל זאת לאחר שהוכח לבית המשפט כי הקטין אכן נזקק בשל עילה זו.

הצעת חוק זו מציעה אפיק פעולה מעמיק, אמיתי ויעיל להתמודדות עם התופעה של שתייה לשוכרה, תוך מעורבות אנשי מקצוע והפנייה להליך טיפולי ותוך מתן הכלים והאמצעים הדרושים לגורמי הטיפול לשם הטיפול בקטין. בדרך זו ניתן יהיה לסייע לקטין הצורך משקה משכר באופן שיש בו כדי לסכן את עצמו, להתמודד עם הבעיות והקשיים, אשר הובילו אותו או גרמו לו לשימוש באלכוהול. 

ויודגש, הצעת חוק זו קובעת אפשרות להכרזת נזקקות ומעורבות בית המשפט רק מקום בו הדבר נדרש, בשל אופן צריכתו של הקטין את המשקה המשכר. 

טיפול אמיתי – שיתמקד בשורשים לבעיה ובסיבות להיווצרותה כאמור, תוך מציאת דרכים להתמודד איתה – הוא שיכול ליתן פתרון אמיתי, יעיל וארוך טווח.

הצעת החוק נוסחה בסיוע המועצה הלאומית לשלום הילד.

 

 

———————————

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

כ"ז בכסלו התש"ע – 14.12.09