01&tmp=1062">נדרשת תקופת צינון של שישה חודשים עד שנה מעיתונאים העוברים למגרש הפוליטי, ושזכו לכינוי "חוק לפיד", על שמו של העיתונאי יאיר לפיד, הפכו לשיחת היום בכנסת ועוררו גל של תגובות, בעיקר מצד חברי כנסת שעברו מעולם התקשורת לפוליטיקה. 

ח"כ דניאל בן סימון (עבודה), בעברו עיתונאי בכיר בעיתון הארץ, אמר כי הוא תומך בתקופת צינון לעיתונאים.

"אני עזבתי את עיתון הארץ כשנתיים לפני המועד המקורי של הבחירות לכנסת ה- 18 כדי להכין את עצמי לכניסה לפוליטיקה. בסופו של דבר הבחירות הוקדמו והייתי בתקופת צינון של שישה חודשים".

לדעת בן סימון כל עיתונאי העושה מעבר דומה חייב לגזור על עצמו צינון מרצון. "עיתונאי, בייחוד אם הוא עיתונאי בכיר שעוסק בנושאים פוליטיים, זקוק לתקופת צינון גם כדי לבנות את עצמו ולהיערך לתקופת הרצה לא כעיתונאי, אלא כאיש ציבור, וגם כדי שחלילה לא יצטייר כמי שניצל את מעמדו העיתונאי כדי לכבוש מקום גבוה בפוליטיקה".
עם זאת אומר ח"כ בן סימון כי הוא מעדיף שנושא צינון עיתונאים יוסדר מרצון ולא באמצעות חקיקה. "מדובר פה ביאיר לפיד, אבל הלוואי שעוד ידוענים כמוהו היו עומדים לתור ובאים לפוליטיקה. הצעת חוק כזו עלולה להרתיע אותם לכן עדיף הסדרה של הנושא מרצון".
דברים דומים אמר גם דובר צה"ל לשעבר, ח"כ נחמן שי (קדימה). לדבריו "אם יתברר שפניו של יאיר לפיד לפוליטיקה הוא לא יוכל להמשיך ולשדר במדיום ציבורי. אם אתה חותר לפוליטיקה אתה לא יכול להפוך את השידור או את הכתיבה לקרדום פוליטי לחתום בו. במוקדם או במאוחר הוא יצטרך לתת למנהליו הסברים על תוכניותיו הפוליטיות".

לעומתם ח"כ אורי אורבך (הבית היהודי), שעשה אף הוא את המעבר מהתקשורת לפוליטיקה, מתנגד בתוקף להצעות החוק ואומר: "זכותו של אדם להחליף מקצוע כל עוד הוא נוהג בהגינות. לעיתונות יש הרבה נושאים לטפל בעצמה לפני תקופת צינון לעיתונאי שעובר לפוליטיקה. מותר לעיתונאי שיהיו לו דעות והציבור יידע כבר לבד לסנן".

 

ח"כ שאמה: תקופת צינון של שנה

מלשכתה של ח"כ שלי יחימוביץ (עבודה), שעברה בעצמה מהמדיה האלקטרונית לפוליטיקה, נמסר כי היא אינה מעוניינת להתייחס לנושא.

הח"כים רונית תירוש (קדימה) וכרמל שאמה (ליכוד) הגישו בסוף השבוע שתי הצעות החוק שנועדו לבלום או להקשות על כניסתו האפשרית של לפיד לפוליטיקה. הצעת החוק של ח"כ תירוש, הנקראת "תקופת צינון לאנשי תקשורת העוסקים בסיקור התחום הפוליטי" מציעה כי אותם אנשי תקשורת יוכלו להתמודד לכנסת בתנאי שיחדלו מתפקידם כשישה חודשים לפני מועד הבחירות".
  
לעומתה מציע ח"כ כרמל שאמה תקופת צינון של לא פחות משנה לעיתונאים העושים את המעבר לפוליטיקה. "לא ייתכן שאיש תקשורת ינצל את תפקידו כדי לבנות לעצמו אהדה ורייטינג או לתמוך בסדר יום מסוים", טען שאמה, "וברגע האחרון יקפוץ לזירה הפוליטית".