חבר הכנסת אורי אורבך שאל את שר התעשיה, המסחר והתעסוקה

ביום כ"ז בטבת תש"ע (13 בינואר 2010):

לצורך קבלת הנחות במעונות היום ובצהרונים, מוגדרת משרה של מורים על-פי מספר השעות בהן הם מלמדים בפועל, בשעה שלפי משרד-החינוך הם עובדים משרה מלאה. הגדרה זו מותירה מחוץ למעגל הזכאים להנחות מאות מורות העובדות מעבר לשעות הנספרות להן בפועל.

רצוני לשאול:

1. האם בעיה זו מוכרת למשרדך?

2. מה ייעשה לתיקון המצב?

סגנית שר התעשיה, המסחר והתעסוקה אורית נוקד:

משרד התמ"ת הציב לעצמו כמטרות מרכזיות את בלימת האבטלה, יצירת מקומות עבודה ועידוד יותר נשים לצאת לעבודה.

משרד התמ"ת מטפל בפניות הנוגעות לסבסוד באמצעות האגף למעונות יום, והוא בוחן את הזכאות לסבסוד ילדי נשים עובדות עפ"י קריטריונים שנקבעו בנושא ומתעדכנים מעת לעת על מנת להתאימם לצרכי האמהות העובדות ולמדיניות הממשלה בתחום תעסוקת נשים

סוגיית הקריטריונים לסבסוד ילדי עובדות הוראה נדונה בהרחבה במשרד ואף בועדת עבודה ורווחה בכנסת  יחד עם נציגי הסתדרות המורים.

לאור ההבנות שהתגבשו, עדכן המשרד בשנת הלימודים תשס"ט את הקריטריונים לגבי מספר שעות עבודה שבועיות של האמהות העובדות, כך שגם אם שעובדת פחות מארבעים שעות שבועיות תהיה זכאית לבחינת עמידתה בתנאים לסבסוד ילדה השוהה במעון ו/או משפחתון מוכר.

בכך למעשה שיפרנו את מצבן של האמהות המורות ואפשרנו ליותר אמהות לשלב את ילדיהן במערך מעונות היום והמשפחתונים.

 בנוסף, אני רוצה להעיר שבמסגרת הרחבת היצע השירותים לגיל הרך, שמוביל כיום משרד התמ"ת, האגף למעונות יום יבחן מחדש את הקריטריונים לזכאות אוכלוסיות המורות לקראת שנת הלימודים הבאה.

לגבי סבסוד ילדים בצהרונים, נקבע תנאי סף לגבי כלל האמהות העובדות, כך שבחינת הזכאות של ילדי אמהות עובדות תהיה רק לגבי אם שעובדת 32 שעות שבועיות ומעלה. הזכאות תהיה רק לגבי אם שעובדת 32 שעות שבועיות ומעלה.

 לאחרונה, סוכם כי מנכ"ל משרד החינוך יפעל לבצע שינויים ברשום שעות העבודה של המורות  בתלושי השכר, כך שינתן ביטוי ריאלי לשעות העבודה הכלליות שמבצעות עובדות ההוראה. שינוי זה יהיה צעד משמעותי נוסף שיאפשר ליותר מורות ליהנות מהשירותים שמוצעים על ידי משרדנו. 

כאשה, אני רואה את הרחבת מערך מעונות היום והמשפחתונים כאחד מהכלים החשובים ביותר שיש למשרד התמ"ת, ואני מקווה שנצליח להמשיך ולהגדיל את מספרן של המורות הזכאיות לסבסוד המשרד. תודה.