הכנסת השמונה-עשרה

 הצעת חוק של  חברי הכנסת                  אורי אורבך 

                                                            חיים אמסלם

                                                            איתן כבל

                                                                               

                                                           פ/2004/18                              

הצעת חוק המקרקעין (תיקון – הפעלת מעלית כמעלית שבת בבניין בו מעלית אחת), התש"ע–2010

 

תיקון סעיף 59ז

  1. ב

בחוק המקרקעין, התשכ"ט–1969[1], בסעיף 59ז, אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

 

 

"(א1)

(1)       בבית משותף שבו דירות המשמשות למגורים, כולן או חלקן, ושבו מותקנת מעלית אחת בלבד, יוכלו רבע מבעלי הדירות להחליט על התקנת מנגנון פיקוד שבת או הפעלתו.

 

 

 

(2)       לא יופעל מנגנון פיקוד שבת, כאמור, אלא בהתקיים כל אלה:

 

 

 

 

(א)      המעלית תפעל כמעלית שבת בזמנים ידועים וקבועים מראש;

 

 

 

 

(ב)       מספר הפעמים בהם תופעל המעלית, כאמור, לא יעלה על 10.".

 

דברי הסבר

 

בשנת 2001 חוקק החוק בעניין התקנת מעליות שבת בבניינים ציבוריים ובבנייני מגורים, שהסדיר התקנת מעלית שבת ושימוש בה בבניין משותף בו מותקנת יותר ממעלית אחת. חוק זה נועד לאפשר לאנשים דתיים ושומרי מסורת לגור בנוחות בבתים משותפים, תוך שכנות טובה ושותפות חברתית בין בני אדם.

קיום המרקם העדין והרגיש של החיים בבית משותף מצריך הפעלת מנגנונים המאפשרים לאנשים דתיים לקיים את השבת ללא פגיעה במי שאינו שומר את השבת.

הצעת חוק זו באה להסדיר הפעלת מעלית שבת בבניין משותף בו קיימת מעלית אחת בלבד.

מוצע כי רבע מבעלי הדירות בבניין המשותף יוכלו להחליט על הפעלת מנגנון פיקוד שבת במעלית יחידה זו, וכל זאת בכפוף לשאר סעיפי החוק הנוגעים להוצאות הפעלת מנגנון זה, ובתנאי שיותקן בה מנגנון אשר יאפשר שימוש חופשי במעלית הרגילה במשך כל שעות היום, פרט לפרקי זמן קצרים בהם המעלית מתפקדת כמעלית שבת.

———————————

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

ג' בשבט התש"ע – 18.1.10

 


[1] ס"ח התשכ"ט, עמ' 259.