"דווקא כעת, כשלפוליטיקאים אין אינטרס מיידי להתעניין בשלומנו, ובעיקר בפתק שבכוונתנו לשלשל בקלפי, החלטנו להחזיר להם צלצול – בלי לגלות כמובן שמקור הפניה הוא "ידיעות אחרונות". לבדוק עד כמה הם מודעים לכך שאת הג'וב שלהם הם קיבלנו בזכותנו ובשבילנו; עד כמה הם עדיין סבורים שאדישות היא אויב… ואילו תשובות קיבלנו? ובכן, ברוב המכריע של המקרים התוצאה היתה "חוסר קליטה". כלומר כלום. כנראה שהם יחזרו מהממתינה רק ערב מערכת הבחירות הבאה…הצדחק הראשון שהתייחס לפניה היה ח"כ דב חנין…כעבור שעה קלה הצטרף אל חנין ח"כ מסעוד גנאים… 24 שעות לאחר הפנייה זכיתי לתשובה כם מח"כ חיים אורון… לאחר מכן הצטרפו גם שני ח"כים מהימין: אורי אורבך ואורי אריאל. אורי אורבך כתב בעצמו תשובה אישית ומפורטת… מלבד חמשת הח"כים האלה – שיממון מוחלט. כל היתר, 19 ח"כים, פשוט התעלמו ממני…

 

ידיעות אחרונות, מוסף 24 שעות, יום ד', יט' אדר, 3.2.2010