אם עדין אין לכם מעלית שבת בבנין, הצעת חוק חדשה מציעה כי מספיקה הסכמת רבע מהדיירים כדי לאשר את התקנת ההמנגנון. הצעת חוק של הח"כים אורי אורבך, איתן כבל, וחיים אמסלם נועדה להסדיר את הפעלת מעלית שבת בבניין משותף בו קיימת מעלית אחת בלבד.

זה כבר שנים שקיימים ויכוחים רבים באשר לקיומם של מעליות שבת בבתי מגורים ובמוסדות ציבור. הדתיים רואים בהם צורך הכרחי בעוד אלו שאינם שומרי שבת מתמרמרים על האיטיות של המעליות ועל כך שהן אינן עוצרות בכל קומה. בשנת 2001 חוקק החוק בעניין התקנת מעליות שבת בבניינים ציבוריים ובבנייני מגורים, שהסדיר את התקנת מעלית השבת ושימוש בה בבניין משותף בו מותקנת יותר ממעלית אחת. חוק זה נועד לאפשר לאנשים דתיים ושומרי מסורת לגור בנוחות בבתים משותפים, תוך שכנות טובה ושותפות חברתית בין בני אדם. "קיום המרקם העדין והרגיש של החיים בבית משותף מצריך הפעלת מנגנונים המאפשרים לאנשים דתיים לקיים את השבת ללא פגיעה במי שאינו שומר את השבת" נכתב בהצעת החוק .

נושא מעלית השבת תלוי היום בטוב ליבו של הקבלן. הקבלן יכול לבחור האם להתקין מעלית שבת או לא. ע"פ הצעת החוק אותה יזם ח"כ אורבך יוכלו הדיירים עצמם להחליט על קיומה של מעלית שבת. מוצע כי רבע מבעלי הדירות בבניין המשותף יוכלו להחליט על הפעלת מנגנון פיקוד שבת במעלית יחידה זו, ובתנאי שיותקן בה מנגנון אשר יאפשר שימוש חופשי במעלית הרגילה במשך כל שעות היום, פרט לפרקי זמן קצרים בהם המעלית מתפקדת כמעלית שבת.

להצעה חברו גם הח"כים איתן כבל וחיים אמסלם.ח"כ כבל בחר להצטרף ליוזמה מתוך ראיית החשיבות ביחסי דתיים- חילונים והסדרת יחסי שכנות. החוק מציע להתחשב בציבור הדתי תוך התחשבות גם בציבור החילוני, והתייחסות לציבור הדיירים לפני שמתקבלות החלטות אוטומטיות לגבי קיומה של מעלית כזו או אחרת. "זה חוק מאוד מאוד ראוי" אומרים בלשכתו של כבל "והוא טוב גם לדתיים וגם לחילונים". הצעת החוק קובעת גם כי המעלית תופעל כמעלית שבת בזמנים קבועים וידועים מראש, אך מספר הפעמים שתופעל לא יעלה על 10.

מהאגודה לתרבות הדיור נמסר לכיפה בתגובה:"האגודה לתרבות הדיור מסכימה שיש צורך בעיגון נושא הפעלת מעלית שבת בבנין משותף בו קיימת מעלית אחת בלבד. אך יחד עם זאת, סבורה האגודה, כי יש להגדיל את הרוב הנדרש מרבע לחמישים ואחד אחוזים מבעלי הדיירות בבניין המשותף. זאת, בגלל שקבלת ההחלטה המצריכה שימוש במעלית שבת בבניין בו קיימת מעלית בודדת על ידי רבע מהדיירים, המהווים מיעוט בבית המשותף, אינה צודקת כלפי יתר הדיירים המתגוררים בבניין. להפעלתה ישנן השלכות העלולות להכביד על כלל הדיירים ובכללן, הוצאה כספית גדולה לצורך התקנת מנגנון השבת, גידול בצריכת החשמל, שחיקה ובלאי של המעלית. כמו כן, עשויים להיפגע דיירי קומות העליונות, אשר יאלצו להמתין זמן רב לבואה של המעלית בשל עצירתה בכל קומה. להצעת החוק, כוונות טובות, אך יש לקיימה רק בהסכמה נרחבת של הדיירים. ככלל, האגודה לתרבות הדיור מאמינה כי יש להגיע להחלטות הנובעות מהסכמה כוללת של רוב הדיירים בבניין וכי שכנות טובה ומעורבות פעילה של כלל הדיירים בבניין תביא מענה לצרכיהם המיוחדים של הדיירים באשר הם."

http://www.kipa.co.il/now/show.asp?id=36939