הצעת חוק של חבר הכנסת אורי אורבך הפוטרת את האקדמיה ללשון עברית מתשלומי ארנונה, עברה בקריאה טרומית בכנסת. על פי הצעת החוק  שהיא תיקון לחוק האקדמיה ללשון עברית, תיחשב האקדמיה כמדינת ישראל לעניין תשלומי מיסים. משמעות החוק לכשיעבור הוא שמעמדה של האקדמיה ללשון יהיה כשל מרכז בגין, האקדמיה הלאומית למדעים ועוד גופים הפטורים מתשלומי ארנונה בשל חשיבותם הציבורית.

לאחרונה תבעה עיריית ירושלים תשלומי ארנונה באופן רטרואקטיבי מהאקדמיה ללשון הממוקמת בגבעת רם. חובה של האקדמיה לעירייה הגיע ללמעלה מ-4 מיליון שקלים והיה חשש לעיקול הכספים של המוסד. בעקבות ביקורו של ח"כ אורבך במקום, סוכם על פעולה ראשונה בתיקון הסוגיה. במהלך החודשים האחרונים נערכו מגעים בין אנשי האקדמיה, משרד התרבות וח"כ אורבך ולבסוף סוכם על שינוי החוק, כך שהמוסד יהיה פטור מהתשלום המעיק. הנה הדברים שאמר ח"כ אורבך בהצגת החוק:

 "אדוני היושב-ראש, הצעת החוק נועדה לתקן עוול שהוא בבסיסו כספי, שלפיו נתחייבה האקדמיה ללשון עברית, היושבת בגבעת-רם, בתשלומי ארנונה רטרואקטיביים. התיקון נועד להכיר במוסד החשוב הזה ללשון העברית, כבמוסדות אחרים כמו יד יצחק בן-צבי, האקדמיה הלאומית למדעים – לבל יהיו העברית ומי שמייצג אותה או מי שפועל למענה פחותים בערכם מאשר מוסדות אחרים.

 על-פי החוק הזה, יהיה לאקדמיה פטור מארנונה, והאקדמיה ללשון העברית תיחשב כאילו היא המדינה עצמה. אבל מעבר לעניין הכספי, שהוא חשוב, כמובן, מאוד יש פה אמירה בעלת ערך גם לירושלים וגם לשפה העברית. אני שמח שגם ראש הממשלה בישיבת הממשלה לא מכבר, ושרת התרבות – כולם נרתמו לעניין הזה, אחרי דיונים של כמה חודשים, כדי למצוא את הפתרון. הכנסת תמלא חוב של כבוד למוסד החשוב, לירושלים בירת ישראל ולשפה העברית בראש ובראשונה."