שלמה פיוטרקובסקי

הצעת חוק של ח"כ אורי אורבך (הבית היהודי), האוסרת אימון בירי למי שגילו מתחת ל-16, אושרה במליאת הכנסת בקריאה שניה ושלישית.

הצעת החוק משנה את המצב החוקי הקיים כיום, לפיו רשאי כל אדם, ללא כל הגבלה, לגשת למטווח מורשה ולהתאמן בירי בכלי היריה השונים.

החוק שאושר היום בכנסת קובע בנוסף להגבלת הגיל, חובה להציג תעודה מזהה בעת אימון במטווח וחובה לקבל את הסכמת ההורים לפני האימון.

בדברי ההסבר לחוק נאמר, כי "מתן אפשרות לילדים לירות בכלי נשק, גם בהשגחת הורה או מבוגר אחר, מעבירה מסר שהירי בנשק הוא לגיטימי".

עוד נאמר בדברי ההסבר, כי "החוויה של שימוש בכלי נשק יוצרת תחושה של כוח. תחושת כוח זו, ללא מנגנון בקרה ושיפוט ראוי ובוגר, עלולה להיות מנוצלת בצורה מסוכנת ומנווטת לאפיקים שליליים".