הכנסת קיימה דיון על הכללת מערת המכפלה וקבר רחל ברשימת אתרי המורשת שיזכו לטיפוח ושיקום על ידי הממשלה. הדיון נערך בעקבות הצעה לסדר היום שהגיש ח"כ אורי אורבך עם עוד מספר חברי כנסת.אורבך כלל בנאומו את השיר ארץ ערבית שכתב נתן אלתרמן לפני כ-60 שנה.

אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אני מברך את הממשלה על הכללת שני אתרי המורשת קבר רחל ומערת המכפלה ברשימה, אבל אוי לאותה בושה, זה כמעט כמו תחרות כוכב נולד, כמעט באס.אם.אסים זה הוכרע, הדבר שצריך להיות מובן מאליו.

עכשיו אנחנו בקמפיין – מדי פעם כשנושא של סל התרופות עולה, אני רואה כל מיני לוביסטים של תרופות ושל מחלות, "להכניס את התרופה הזאת", "להכניס את המחלה ההיא". ולהבדיל, קבר רחל ומערת המכפלה. צריכים לובי כדי להכניס אותם לרשימה.

קבר רחל זה ב"שטחים", חברי הכנסת הערבים. כן, זה בשטחים. גם מערת המכפלה בשטחים. גם שילה בשטחים, גם בית-אל בשטחים ויריחו בשטחים. לכן זה לא "שטחים". לכן זאת ארץ-ישראל, ארץ אבותינו שלנו.

זאת ארץ-ישראל בזכות כל המקומות האלה. אז הממשלה צריכה להיאנס? צריכים להכריח אותה לכלול את מערת המכפלה ואת קבר רחל בתוך רשימת אתרי המורשת. בלי המקומות האלה, אין לנו אתרי מורשת אחרים. המורשת לא התחילה לפני 100 שנה. לפני 100 שנה אולי המורשת הפלסטינית התחילה, קצת פחות, אבל המורשת של עם ישראל התחילה כמה שנים קודם.

לפני 50 שנה כתב המשורר – אפשר לומר המשורר הלאומי – נתן אלתרמן, בתגובה לדברים שנאמרו על-ידי מנהיגים ערבים, ש"שראל היא ארץ ערבית". הוא כתב על זה שיר מאוד ידוע, שנקרא "ארץ ערבית", על הטענה הזאת של הערבים, שבדין כועסים על הכללת אתרי המורשת, כי הרי אתם הערבים מתנגדים לכך שזו ארץ-ישראל ושזאת ארץ המורשת שלנו, ובתגובה לדברים שישראל היא ארץ ערבית, כתב נתן אלתרמן שיר, ואני אקרא אותו, וכך הוא כותב ב"טור השביעי" שפורסם בעיתון דבר. אני עוד אקרא לכם את זה שוב בעתיד, כי אין פה מספיק חברי כנסת:

"נוצצים כוכבי ליל במצמוץ/ וזורעים את אורם הרעוד/ על העיר השוקטת אל-קודס/ שחנה בה המלך דאוד.//

ומשם הם צופים ורואים/ את העיר אל-חליל ממרחק/ עיר קברו של האב אברהים/ אברהים שהוליד את איסחק.//

ומשם קו אורם השנון/ אץ לצבוע בזוהב אורו/ את מימי הנהר אל-אורדון/ שיעקוב במקלו עברו.//

לילה צח. ברמיזה אוורירית/ נוצצים כוכבי ליל כחוק/ על הריה של ארץ ערבית/ אשר מוסה ראה מרחוק".

תודה רבה.