הכנסת השמונה-עשרה

 הצעת חוק של  חבר הכנסת                   אורי אורבך 

                                                                                

                                                           פ/2154/18                              

הצעת חוק בנק ישראל (תיקון – התאמת שטרי כסף ומעות לעיוורים), התש"ע–2010

 

תיקון סעיף 31

  1.  

בחוק בנק ישראל, התשי"ד–1954[1], בסעיף 31, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:

 

 

"(ג)     בקביעת צורתם, תרכובתם, משקלם, תבניתם ושאר הפרטים של שטרי כסף ומעות לפי סעיפים (א) ו-(ב) יקבע הנגיד, בהתייעצות עם המועצה ובאישור שר האוצר, סימנים אשר יאפשרו לעיוורים לזהות את ערכם של השטרות והמטבעות.".

 

 

דברי הסבר

 

 

עשרות אלפי אזרחים במדינה סובלים מליקויי ראיה ברמות שונות: מקוצר ראיה ועד לעיוורון מוחלט. אזרחים אלו מתקשים להבחין בין שטרות הכסף השונים, דבר אשר פוגע קשות בהתנהלותם היומיומית ומגדיל את תלותם בזולת.

חלק ממערכות המטבע בעולם כבר הותאמו לעיוורים. כך לדוגמא שטרות היורו באירופה מובדלים זה מזה באמצעות גדלים שונים, ובית משפט בוושינגטון קבע לפני כשנה כי הממשלה מפלה עיוורים בכך שהיא מדפיסה שטרות כסף בצורה בה לא ניתן לזהות את שוויים, וחייב את משרד האוצר במדינה לעצב מחדש את הגודל ואת המרקם של השטרות.

הודעת בנק ישראל על תוכניתו להחלפת כל שטרי הכסף במדינה הינה הזדמנות פז לפתרון סוגיה זו ולקידום שוויון ההזדמנויות עבור האזרחים כבדי הראיה.

 

 

———————————

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

ט"ז באדר התש"ע – 2.3.10

 


[1] ס"ח התשי"ד, עמ' 192.