בסוף השבוע פורסם מכתב תמיכה של גדולי הרבנים החרדים באליאור חן. זה אותו "רב" שחשוד ונאשם בהתעללות בילדיה של אישה אומללה. החשדות כל-כך חמורים שאני אפילו לא רוצה לחזור על מקצת התיאורים על האלימות הקשה של האיש הזה, אלימות ששלחה ילדים לבית חולים, אחד מהם שוכב שם עד היום במצב קשה. והנה מתפרסם מכתב בחתימת הרבנים אלישיב ושטיינמן וקנייבסקי, ה' יאריך ימיהם, ועוד גדולי הגדולים של הרבנים החרדים. הם קוראים לתמוך בו ובהגנתו המשפטית וכמובן במשפחתו: "קוראים אנו בזאת לכל מי שרוח טהרה בקרבו לרחם ולעורר רחמי שמים ולהטות שכם לעוסקים

במסירות בהקמת קרן לפדיון שבויים עבור האי גברא יקרא, הר"ר אליאור חן ני"ו, מתושבי עירנו, אשר כל ימיו עסק בתורה ויראה והרבצת תורה ואשר נימוק בבית האסורים כבר שנתיים ונתהפך עליו הגלגל בעינויים קשים ומרים. ולא עוד, שמשפחתו רעבים לפת לחם ממש. היות שאנחנו מכירים אותו כאיש ישר והגון, מחוייבים אנו להוכיח צדקתו. ואשר גדולי ישראל אשר שמעו את זעקת לבו הטהור נזעקו לעזור ולסייע בכל מילי אשר יועילו להוכיח צדקתו כדי לפדותו מצרת נפשו, אך כאשר הוצאות לזה, כגון השכרת עורך דין ועוד, עולים הון עתק ואין אנו יכולים לעמוד מנגד בשומעינו בהתחננם על נפשו ונפשות בני ביתו. פונים אנו אל אחינו בי ישראל שהם רחמנים בני רחמנים שייקחו חלק במצוות פדיון שבויים ביד רחבה וברוח נדיבה".עד כאן הציטוט.

אני באמת כבר לא מבין. או שהמעשים של אליאור חן הם מזוייפים, או שהחתימות של הרבנים הן מזוייפות או שהרבנים הם חלילה מזוייפים. ממה נפשך: אם אליאור חן הוא צדיק שנכלא על לא עוול בכפו, הרי שהרבנים אמת וחתימתם אמת. אם מדובר בפושע נקלה שגם מתחזה לרב, הרי שהמעשים שלו קרו באמת, והרבנים הם אמיתיים ורק חתימותיהם זוייפו. ואם המעשים קרו באמת והחתימות הן אמת – רק רבנים מזוייפים מסוגלים לחתום על מכתב כזה.

אבל כיוון שמדובר ברבנים גדולים ואמיתיים, וכיוון שהובהר כי החתימות הן אמיתיות וכיוון שכולנו יודעים כי הרבנים הללו הם גדולים ואמיתיים – איך אפשר להסביר את החתימה שלהם על מכתב תמיכה באליאור חן? עד מהרה הובהר מחצרו של הרב שטיינמן שמדובר ב"תאונת עבודה". מביתו של הרב אלישיב אמרו בתחילה שמדובר ב"זיוף" ואחר-כך סיפקו הסבר אחר.

את האמת האמיתית הרי כולנו יודעים. בפני הרבנים הנכבדים מוצגים לעיתים קרובות עשרות ניירות, פשקווילים, מכתבי צדקה ושאר קריאות פומביות ואישיות והם מתבקשים לצרף את שמם לעזור לחלשים ולנדכאים. הם לא באמת בודקים כל מקרה ומקרה. הם לא ממש יודעים במי מדובר אלא סומכים על אנשי החצר שלהם, על הלחשנים והבחשנים. במקרה הזה היו חתומים רבנים של העיר החרדית ביתר והרבנים הגדולים צירפו את חתימותיהם. כשאתה גדול בתורה וגילך הוא מעל 90 או מאה, אתה לא מתחיל לבדוק מי זה האליאור חן הזה ודי לך בכך שאמרו לך "תחתום כאן וכאן וכאן". די בכך שהוא "משלנו, או שהוא נראה "משלנו" ו"ההם" (השופטים, החילונים, המדינה) קמים עליו לעוצרו ולהכותו. כשאתה רב גדול או פחות גדול, מספיק לך שרב אחר שאתה מוקיר חתום כבר לפניך. נו, אם הוא חתום, אתה לא תחתום?

בעצם, לא נעים להגיד אבל בכל זאת אגיד מה שהכל יודעים. מדובר בניצול של גדולי תורה (שלא לומר ניצול של קשישים, כי העניין פה הוא ניצול של התורה) לשורה שלמה של עניינים שאין קשר בינם לבין גדולתם בתורה של החותמים. חמור מכך: גדולתם בתורה וההערכה והאהבה המוצדקות של הציבור החרדי אליהם מנוצלות לדברים נוראים. אני מציע לכם להאזין שעתיים רצופות לשידורים של תחנות רדיו חרדיות ותשמעו את קמפיניי ההתרמה העלובים והעצובים והנצלניים למען נדכאים שונים. קריינים בקולות בוכיים זועקים ומתהדרים בשמות של רבנים גדולים שגם הם קוראים לתרום "רק 199 ש"ח לחודש" למישהו שזקוק לניתוח דחוף. האם הרבנים הגדולים יודעים שאחוז נכבד מאוד מהתרומה של הציבור המסור והנדיב הולך למימון תחנת הרדיו (ששייכת תמיד לאיזה איש עשיר למדי) ושזה מקור הכנסה אדיר לתחנות האלה? לא, הגדולים ואנשי החצר שלהם לא יודעים וכנראה גם לא רוצים לדעת. הם רק חתמו.

גם פרשת אליאור חן דומה להחריד. רבנים חותמים בלאנקו. כבוד התורה מושפל, כבוד היהדות, כבודם של הילדים הנפגעים ובני משפחתם שאין מי שיזעק את זעקתם. אני מקווה שבחצרות האלו נזהרים קצת יותר כשהם חותמים ומחתימים על תעודות כשרות, למשל. אני מקווה שאז הם בודקים קצת יותר על מה הם מצרפים את חתימתם.

חכמים, היזהרו בחתימותיכם שלא יהא שם שמים מתחלל.