אדוני היושב ראש, חברי הכנסת, מונחת לפניי, החל מאתמול, הצעת חוק של הממשלה בנושא התכנון והבנייה.לצערי, לא הספקתי לקרוא אז אני לוקח את זה עכשיו ואני הולך לקרוא כדי לדעת על מה אני מצביע.

 אני מתנצל בפני הבוחרים אגב, כי אנחנו אמורים להשתדל לקרוא את החוקים, במיוחד חוק כל כך חשוב. הבנתי שהוא חשוב ולא קראתי. אני מודה לאדוני, אני הולך לקרוא. תודה.