הצעת חוק של חברי הכנסת                   גדעון עזרא

                                                            אורי אורבך

                                                            אילן גילאון

                                                            דב חנין

                                                            שאול מופז

                                                            נחמן שי

                                                            שי חרמש

                                                            עתניאל שנלר

                                                            יואל חסון

                                                            רוני בר-און

                                                            פ/2321/18

 

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – הדרכה בתנועות נוער כעבודה מועדפת), התש"ע–2010

תיקון לוח ח'

1.

בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995[1] (להלן – החוק העיקרי), בלוח ח', בסופו יבוא:

 

 

"(ח)    הדרכה בתנועות נוער ."

תחילה ותחולה

2.

תחילתו של חוק זה ביום __ (להלן– יום התחילה), והוא יחול על מי שביום התחילה ואילך החל לעבוד בעבודה מועדפת או בעבודה נדרשת כמשמעותן בסעיף 174 לחוק העיקרי, בהדרכה בתנועות נוער.

דברי הסבר

מוצע לתקן את לוח ח' לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995, ולקבוע כעבודה מועדפת גם הדרכת נוער בתנועות נוער.

תנועות הנוער מהוות נדבך חשוב ומרכזי לחינוך והתפתחות בני הנוער בחברה הישראלית.

 לתנועות הנוער השפעה משמעותית על ילדים ובני נוער ועל כן יש להן תפקיד חשוב המשלים לפעולות

מערכת החינוך הפורמאלית. לתנועות יכולת להגיע לילדים באופן בלתי אמצעי ופעמים רבות בצורה אפקטיבית יותר מאשר למבוגרים.

בני נוער רבים מוצאים תעסוקה ופעילות בתנועות הנוער, ובכך נמנעים ממצבי סיכון כגון: צריכת אלכוהול ואלימות.

הצעה זו באה לעודד  חיילים משוחררים להדריך בתנועות הנוער. אי לכך, מוצע לקבוע כי עבודת ההדרכה בתנועות הנוער תיחשב כעבודה מועדפת.

———————————

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

ב' בניסן התש"ע – 17.3.10

 


[1] ס"ח התשנ"ה, עמ' 210