בטיחות בדרכים

איסור מכירת משקאות משכרים בתחנת תדלוק ובבתי עסק הנמצאים ברשותן

מטרת הצעת החוק לאסור על מכירת משקאות משכרים בתחנות תדלוק ובבתי עסק הנמצאים בתחומן. רכישת משקאות משכרים בתחנות התדלוק ובבתי עסק הנמצאים בתחומן על ידי נהגים, מהווה מכשול ומסכנת את ציבור הנוסעים. זמינות משקאות משכרים למכירה מהווה את אחד הגורמים הממריצים ביותר לשתייה והשתכרות.

המשך...