פעילות פרלמנטרית

איגרת מידע 21: ממשלת אחדות, תנופה להתפקדות, ומבקש מכם בידידות

איגרת מידע

המהומה בכנסת עם הקדמת וביטול הקדמת הבחירות זכתה כבר לנהרות של מילים. אנחנו, קיבלנו קצת אוויר לנשימה, בעיצומו של מפקד חברים. בדיון סוער ומעניין בכנסת על ממשלת האחדות החדשה והרחבה, נשאתי נאום שזכה להדים ולציטוטים רבים, ושכותרתו היא "קדימה חשבה שהיא חיה על זמן שאול פוליטי, אבל היא בדרך לגבעת שאול פוליטית". לפעמים שורה אחת טובה מאלף מילים, אבל אנחנו הפוליטיקאים, תמיד מוסיפים לשורה השנונה גם את אלף המילים…  הנה הנאום.

המשך...

איגרת מידע 20: פריימריס גם אצלנו, תרגישו בבית ושידוכינו, ומה עבר עלינו

איגרת מידע

מושב החורף הסתיים ועם האביב התחיל זמזומה הטורדני של עונת הבחירות. האם הבחירות יוקדמו או לא יוקדמו? הדיבור על כך ודאי כבר באוויר והוא מעין נבואה המגשימה את עצמה. אם כבר כולם מדברים על הבחירות – למה שלא נעשה בחירות ממש? ובכל זאת, להערכתי הבלתי-מלומדת הבחירות יתקיימו במהלך 2013 ולא קודם לכן. טוב, לא לקחתי הימור גדול מדי.

הליכוד כצפוי בחר מחדש את נתניהו, קדימה בחרה את מופז, יחימוביץ' בעבודה, זהבה גלאון נבחרה לראשות מרצ. אצלנו, בבית היהודי שלנו, מעבר לעבודת החקיקה הענפה בכנסת, הצלחנו להעביר החלטה משמעותית בבית היהודי –מפד"ל: פריימריס!

המשך...

הצעת חוק שירות בני ישיבות הסדר וישיבות גבוהות ציוניות

הצעת חוק

לאחרונה קבע בית המשפט העליון כי חוק דחיית שירות לבני ישיבות שתורתם אומנותם, התשס"ב–2002 ("חוק טל"), אשר נחקק לפני כעשור כהוראת שעה, אינו חוקתי וזאת בשל פגיעתו החמורה בשוויון. החוק עתיד שלא להתחדש והמנגנון החוקי שהסדיר את הפטור לבני ישיבות שתורתם אומנותם עתיד לעבור שינויים במסגרת חוק חדש אשר יקבע קריטריונים חדשים לדחיית השירות צבאי. הצעת החוק מעגנת את שירותם הסדיר של בני ישיבות ההסדר והישיבות הגבוהות הציוניות, שתלמידיהם מתגייסים באחוז גיוס גבוה ביותר, ומבקשת להעניק למפעל מבורך זה את התשתית המשפטית לה הוא זקוק על מנת להמשיך ולהתקיים.

המשך...

הצעת חוק פגיעה בכבוד המנון המדינה

הצעת חוק

הצעת החוק מבקשת לתקן לאקונה זו שנוצרה במסגרת החוק ולחזק את מעמדו של המנון המדינה כך שיושווה למעמדם של דגל המדינה וסמלה. בימים אלה בהם לא תמיד נשמר כבודו של המנון המדינה ולעיתים אף מבוזה, חשוב להגן עליו מפני כל המבקשים לפגוע בו. אישורה של הצעת החוק יהווה הצהרה קבל עם ועדה כי המנון המדינה מבטא את ריבונותו של עם ישראל בארצו ממש כמו דגל המדינה וסמלה.

המשך...

הצעת חוק למניעת הטרדה מגדרית

הצעת חוק

הטרדת אדם בשל מינו גם כשהטרדה זו אינה מתייחסת למינו, מיניותו או נטייתו המינית היא תופעה פסולה, פוגעת בשלום הציבור והרסנית מבחינה חברתית. החוק למניעת הטרדה מינית מתמודד בין השאר עם יחס משפיל ומבזה ביחס לאדם ככל שהדבר נוגע למינו, מיניותו או נטייתו המינית, אולם החוק אינו מתייחס להערות מבזות ומשפילות הבאות על רקע מגדרי ושאינן מתייחסות להקשר מיני כלשהו. הצורך בחקיקה זו כפול. מצד אחד, אין לבלבל בינה לבין הטרדה מינית. ומצד שני, על המחוקק לתת דעתו לסוגיית הדרת הנשים ולקבוע כי התייחסות מבזה או משפילה לאדם ובעיקר כשזו מופנית כלפי נשים – אסורה על פי חוק, גם כשזו אינה נושאת אופי מיני, אלא באה על רקע מגדרי בלבד. 

המשך...

הצעת חוק סימון מוצרים העלולים להכיל חומרים בשיעור מזערי

הצעת חוק

תופעת אזהרות השווא על מוצרים תופסת תאוצה בעת האחרונה, ויצרנים רבים מעדיפים שלא ליטול סיכון ולסמן מוצרים רבים באזהרות מסוג "עלול להכיל". סימון שכזה יש בו לכאורה כדי להסיר מעל היצרן אחריות במקרה וצרכן שהוא בעל רגישות מסוימת יפגע כתוצאה מאכילה של המוצר במידה וזה אכן מכיל כמות מזערית מהחומר אליו הוא רגיש.

מחקרים שנעשו בשנים האחרונות מצביעים בצורה ברורה על כך שברוב מוחלט וברור של המקרים מדובר באזהרות שווא ולא רק באזהרות יתר. אזהרות אלו מצמצמות את מגוון המזונות שצרכנים אלרגיים יכולים לצרוך, למרות שברבים מהמקרים מדובר, כאמור, בהרתעה שאין לה כל סיבה.

הצעת החוק מבקשת לקבוע כי יותקנו תקנות אשר יתמרצו את היצרנים להעביר את המוצרים שיוצאים ממפעליהם בדיקה דקדקנית יותר ולא יתחבאו מאחורי ניסוח שיש בו עמימות, ממנה גורפים היצרנים רווח נאה אך בה בשעה פוגעים ללא סיבה באנשים שיש להם תגובה אלרגית.

 

המשך...

הצעת חוק חובת שקיפות במוסדות חינוך הנהנים מתשלומי הורים

הצעת חוק

מדי שנה משלמים אלפי הורים סכומים גבוהים  לבתי הספר בהם לומדים ילדיהם. מוסדות אלה המוכרים על ידי המדינה מגישים מדי שנה דוחות תקציביים לרשויות המדינה, אך אינם מחויבים בשקיפות תקציבית כלשהי כלפי הורי התלמידים שהכסף יוצא מכיסם.  הצעת החוק מבקשת לתקן את המצב הלקוי ולקבוע כי אחת לשנה יחויבו בתי הספר למסור להורים מידע בסיסי בדבר חלוקת ההוצאות הבית ספרית. בצורה זו יוכלו ההורים לקבל תמונה מלאה יותר בדבר השימוש שנעשה בכספים הנגבים מהם, עניין שיש בו אף כדי לתרום להתנהלות תקציבית יעילה יותר של בית הספר.

 

המשך...

הצעת חוק חדשה של אורי אורבך מגיעה לוועדת שרים לחקיקה: חוק הפחתת כאב בעת מתן טיפול רפואי לקטין

הצעת חוק

הצעת החוק, אשר נוסחה בסיוע המועצה לשלום הילד,  נועדה, לעגן את זכותו של הקטין לטיפול רפואי שננקטו לפניו אמצעים להפחתת הכאב הנובע ממנו. עיגונה של זכות זו תבטיח את מימושה של חובת המטפל להשתמש בכל האמצעים העומדים לרשותו כדי למנוע את הכאב או להפחיתו, בין אם באמצעות הרגעת הילד, הכנתו והכנת הוריו, ויצירת סביבה נוחה ונעימה לטיפול, ובין אם באמצעות סדציה, על סוגיה השונים, תוך הבטחת הכשרתם של הרופאים במחלקות ובחדרי המיון למתן אמצעים אלה.

המשך...

הצעת חוק ייצוג נשי בוועדה למינוי דיינים

הצעת חוק

תפקיד הוועדה למינוי דיינים הינו לבחור את הדיינים שיכהנו בבית הדין הרבניים האזורים ובבית הדין הרבני הגדול, ובתוך כך ישפעו השפעה עצומה על ככל אוכלוסיית מדינת ישראל שציבור הנשים מהווה לפחות 50% ממנו. הצעת חוק מבקשת לתקן את חוק הדיינים אשר מכוחו מוקמת הוועדה למינוי דיינים ולקבוע בו כי בהרכב הוועדה יינתן ייצוג של שתי נשים לכל הפחות – האחת מתוך חברי הכנסת הנבחרים והשניה מתוך נציגי לשכת עורכי הדין.

המשך...

הצעת חוק איסור קבלת תמורה על ידי רב המועצה הדתית עבור סידור קידושין

הצעת חוק

ההצעה מבקשת לאסור על כל רב, שהוא עובד מועצה דתית, לגבות תשלום עבור סידור קידושין, מבני זוג המתגוררים בתחום אחריותה של אותה מועצה בה הוא עובד, ללא קשר לשאלת תחום אחריותו המצומצם בתוך אותה מועצה. מצ"ב נוסח ההצעה:

המשך...

עברה בקריאה טרומית: הצעת חוק השירות הלאומי (תפקידי הגוף המוכר)

הצעת חוק

השירות הלאומי נועד לאפשר למי שקיבלו פטור משירות צבאי או שלא נקראו אליו, מטעמי הכרה דתית, בריאות לקויה, או השתייכות לאומית כגון הציבור הערבי, לתרום למדינה ולחברה הישראלית בדרכים אחרות. יש למדינת ישראל עניין רב בתרומת ציבור זה לחברה ולמדינה והשתלבותו בחברה האזרחית.

על מנת לעודד ולאפשר התנדבות לשירות הלאומי, יש צורך בהבטחת סביבה ומעטפת תומכת, אשר תתאים לצרכים של המתנדבים ובמיוחד להשקפת עולמם, ערכיהם ותרבותם כפי שנעשתה בעבר באמצעות ה-"גופים המוכרים".

המשך...

הצעת חוק חובת המכרזים (הרחבת חובת העדפה של תוצרת הארץ)

הצעת חוק

העדפה של תוצרת הארץ בתחום רכש הממשלתי הינה כלי כלכלי רב עוצמה, שיש בו כדי לקדם את התעשייה המקומית ואת המשק בכללותו. נוסף על כך, רכש של תוצרת הארץ מפחית את עלויות השינוע של מוצרים, דבר התורם להפחתת הפגיעה באיכות הסביבה ברמה הגלובלית והארצית כאחד.

המשך...

איגרת מידע מס' 19: גלעד חזר, המחאה חוזרת, הכנסת תחזור

איגרת מידע

.שלום לכם,בשבוע הבא ייפתח מושב החורף, זה שהכתבים אומרים עליו "צפוי חורף חם". האמת היא שפגרת הקיץ הייתה דרמטית יותר מכל ימי הכנסת בקדנציה זו. מחאת האוהלים עמדה במרכז החדשות וכמובן שחרורו של החייל גלעד שליט, תמורת 1027 מחבלים שפוטים. אף שבשני האירועים, תפקידה של הכנסת וחבריה היה שולי, מסקנות ועדת טרכטנברג שבאו בעקבות המחאה מגיעות כעת לכנסת. כאן יהיה לכנסת ולוועדותיה תפקיד משמעותי ביותר. כל ועדה, ובעיקר ועדת הכספים וועדת הכלכלה, תעסוק בהמלצות, תוריד ותוסיף, תמחק ותשנה כדי שהשינוי החברתי עליו הסכימה הממשלה יהיה אמיתי ומספק.

המשך...

איגרת מידע 18: על המחאה של המדינה, מגרון בסכנה, ונשים שלא מדברות בתחנה

איגרת מס' 18

,Let's talk dugri מאז חדר הפייסבוק בסערה לחיי העברתי את רוב העדכונים והתגובות לשם. לפעמים אני מגיב אפילו פעמיים-שלוש ביום לאלפי החברים שלי. אבל זה לא אומר שעם "חברים" כאלה לא צריך חברים כמוכם המעדיפים את העדכונים שלהם עד לבית באמצעות איגרת המידע הזו. בכל אופן, כדי שלא תפסידו, צירפתי לקט של סטטוסים (תגובות וכאלה) שפרסמתי בפייסבוק שלי. גם אם אתם לא מחזיקים בפייסבוק או מפייסבוק, תוכלו לומר עכשיו בנונשלנטיות לחבריכם כי "קראתי בפייסבוק של אורי אורבך…" זה בהחלט יעלה את ערככם בעיני חבריכם, בעיקר אם אתם מעל גיל 50.

המשך...

איגרת מידע 17: על גימיקים מיותרים, הצעות לספרים והמון ביקורים

איגרת מידע

ח"כית מניחה גביע קוטג' על שולחנו של ראש הממשלה,  חבורה של סלבס מסתגרים ב"צינוק" מצולם למשך שעה לאות הזדהות עם גלעד שליט, חברי כנסת מרססים במטהרי אוויר את אולם המליאה – מה משותף לכל המיצגים האלה? חולשתה של המילה הכתובה והמדוברת. הכל צריך להיות מוחצן, מוקצן, צעקני וגימיקי. בקרב על תשומת הלב הכל מותר, והטעם הטוב טובע בבליל צעקני משודר ומלובה על ידי התקשורת.

בתוך כל זה אני צריך לספר לכם במילים פשוטות על פעילות פוליטית ופרלמנטרית. מקווה שתשרדו בחום הזה את הקטע כולו גם אם אני לא קופץ בטייטס מהגג עם שני סודנים בבגדי ים ועם ריבחי רנטיסי על הראש. מוכנים?

המשך...

איגרת מידע 16: במקום עדכונים וחוויות, אני מביא לכם כמדי חג טור לקריאה ולמחשבה. פרסמתי אותו לקראת פסח לפני 3 שנים בynet- יהדות. חג שמח.

איגרת מידע

איך אנחנו נראים? לפני ימים אחדים קיבלנו במתנה משחק-קופסה של קלפי רביעיות לכבוד פסח. המשחק "דיינו" שמו (מוצלח ומומלץ!) הומצא על ידי זוג חילונים כשרים מירה וירון טיקוצ'ינסקי, שחיפשו תעסוקת-פסח לילדיהם. כל הדמויות המצוירות על הקלפים הם של חילונים: גם הבן החכם, גם הרשע וגם התם ושאינו יודע לשאול נטולי-כיפות לחלוטין. בקלף "מה נשתנה" מופיעות […]

המשך...

איגרת מידע 15: על פרסום והשפעה, מעלית השבת שמגיעה, וחוק למניעת אפליה

ניוזלטר

לפחות פעמיים בשבוע שואלים אותי "אז איפה אתה משפיע יותר, בתקשורת או  בפוליטיקה?" השאלה הזו היא טבעית (וגם מלאכותית…) אבל האמת שאין על שאלה כזו תשובה מוחלטת. איך אפשר למדוד השפעה? מה יותר משפיע: טור נוקב בעיתון או חוק קטן בכנסת? מה יותר מועיל: נוכחות יומיומית ברדיו, או ייזום של פרויקט גדול של בתי כנסת הפתוחים לקהל הרחב? מה יותר "חשוב": הקמת עיתון ילדים שגורם נחת למשפחה הדתית כל שבוע, או ייצוג בכנסת שמשמח (או מעצבן) בדיוק אותה משפחה?

המשך...

הצעת חוק חובת סימון אבני שפה במקומות האסורים לחנייה

הצעת חוק

בערים רבות בארץ קיימת תופעה נפסדת של אי-סימון אבני שפת המדרכה במקומות בהם החניה אסורה, ובמקומות בהם החנייה מוסדרת בתשלום. לעתים מסתפקות העיריות בסימונה של החנייה האסורה, או המוסדרת בתשלום, באמצעות הצבת תמרור במרחק ניכר ממקום החנייה, מה שיוצר בלבול רב בקרב הנהגים, שאינם שמים לב לתמרור המרוחק, דרך פעולה זו מעלה תחושה חזקה של ניסיון מכוון לגבות קנסות בדרך שאינה ישרה.  מוצע שלעירייה או מועצה מקומית יהיה מותר לאסור חניה במקום מסוים בתחומה, רק אם אבני השפה של המדרכה באותו מקום סומנו לסירוגין בצבע אדום, ולקבוע הסדר חניה בתשלום בתחומה, רק אם אבני השפה של המדרכה באותה חניה מסומנת לסירוגין בצבע כחול.

המשך...

הצעת חוק חדשה: חובת סימון אחוזי השומן על מוצרים

הצעת חוק

מוצע כי יצרני מזון ארוז יחויבו לסמן את אחוז השומנים בצמוד לשם המוצר בצורה ברורה ובולטת לעין, בדומה לאופן הצגתו על אריזות של מוצרי חלב. סימון אחוז השומנים בצמוד לשם המוצר יעודד את היצרנים להוריד את כמות השומנים במוצריהם וייתן בידי הצרכן את הכלים לדאוג לבריאותו. הצעת החוק תעלה את רמת המודעות הציבורית לסכנה שבמוצרי מזון עם אחוז שומנים גבוה ותהווה צעד משמעותי במלחמה במגפת השמנת היתר בישראל.

המשך...

איגרת מידע 14: יסומן השומן, דעתי בענייני הזמן וביקוריי שם וכאן

ניוזלטר

מאז שגיליתי את הצעצוע החדש הנקרא פייסבוק הזנחתי את הניוזלטר – אהבתי הקודמת, ולכן לא שיגרתי אליכם איגרת זה זמן רב. אבל נבחרי הציבור קשובים לבוחריהם, שוועת העם עלתה באוזני, והריבון (ככה קרא לי פעם בשיחה סטנלי פישר, נגיד בנק ישראל) החליט לעדכנכם גם באיגרת המידע, כי לא כולכם מפוייסבקים. אבל, אתם בהחלט מוזמנים להצטרף לחבריי בפייסבוק ושם אני מעדכן ומתכתב ומדווח כמעט כל יום.

המשך...

הצעת חוק איסור הפליה מחמת מקום מגורים

הצעת חוק

לאחרונה הסתבר כי קיימת תופעה של הפליה על בסיס מקום מגורים. גופים שונים שעיסוקם בהספקת מוצר או שירותים ציבוריים מפלים קבוצות רחבות באוכלוסיה בהספקת המוצר או השירות הציבורי על בסיס מקום מגוריהם. לעתים השירותים או המוצרים כלל אינם מסופקים לאותן אוכלוסיות, ולעתים השירותים והמוצרים מסופקים למתגוררים באזורים אלה, אלא שדרישת התשלום עבורם גבוהה מזו הרגילה. הצעת החוק מבקשת לתקן מצב זה ומוסיפה לרשימת השיקולים האסורים באספקת מוצר או שירות ציבורי, את מקום מגוריו של אדם וקובעת מבחן פשוט על מנת להבחין בקיומה של אפליה על בסיס מקום מגורים – מבחן המרחק הדומה.

המשך...

הצעת חוק שירות עבודה בשעת חירום (תיקון מעמד מגויס שנספה)

הצעת חוק

לצד מחויבותה של מדינת ישראל לחייליה ולמשפחות הנופלים בקרב, היא מחויבת גם לאזרחים המשמרים את מערך תשתיותיה הלאומיות בעת מלחמה או שעת חירום קשה אחרת, וצריכה לבוא לידי ביטוי גם ביחס לבני משפחתו של מגויס אזרחי גם בשעה שנהרג חס וחלילה בשעת חירום. הצעת החוק מתקנת את הלקונה הקיימת בחוק כאשר מצד אחד מוטלת על סוג מסויים של מתגייסים חובת שירות על פי צו בדומה מאוד לחייל מילואים ומצד שני אין המדינה מכירה באסון הנורא במקרה של מותו של מגויס שכזה ואין היא רואה אותו בצורה דומה למגויס על פי צו צבאי שנפל.

המשך...

אורי בכנסת: ראש הממשלה הבטיח הקפאה חד-פעמית וזמנית. עד כמה הזיכרון שלנו יכול להיות קצר?

נאום במליאה

ראש הממשלה הציג בקבינט במוצאי-שבת עסקה מאוד מפתה. תמורת שלושה חודשי הקפאה בלבד האמריקנים גם מתחייבים שלא לדרוש שום הקפאה נוספת, זה גם לא כולל את ירושלים, גם ייתנו לנו וטו לשנה וגם יעניקו 20 מטוסים, מטוסי חמקן. כמו בפרסומת הזאת – "לפנק, לפנק לפנק" – המון טוב הולך לנחות עלינו בזכות שלושה חודשי הקפאה. עכשיו, זה נשמע מאוד מפתה, ואם אני הייתי בן-אדם שמתפתה, יכול להיות שהייתי מתפתה.

המשך...

יו"ר סיעת הבית היהודי ח"כ אורי אורבך מבהיר כי יפעל להוצאת סיעת הבית היהודי מהקואליציה אם תחודש ההקפאה: "לא נהיה שותפים לאובססיית ההקפאה של נתניהו והליכוד".

בנוסח המכתב לראש הממשלה נכתב: סיעת הבית היהודי – מפד"ל החדשה, על שלושת חבריה, מתנגדת בתוקף להמשך הקפאת הבנייה ביהודה ושומרון ובירושלים. אם חלילה תתקבל החלטה שכזו, אכנס באופן מיידי את הסיעה ואפעל להוצאתה מן הממשלה ומן הקואליציה. המשך ההקפאה מהווה הפרת הבטחתך כי ההקפאה הקודמת הייתה חד-פעמית. חשוב מכך, ההתיישבות ביהודה ושומרון היא מפעל מרכזי של עם ישראל ושל מדינת ישראל ונתנגד לכל פגיעה במעשה חלוצי זה.
בבואך לקבל החלטות,  נא להביא גם מכתב זה בחשבון הדברים.

המשך...

איגרת מידע 12: ההקפאה מסתיימת, התיק של החיילים, ובלגן ברבנות

איגרת מידע 12

מושב החורף נפתח בסערה כמו שכותבים בעיתונים. תקציב המדינה על הפרק, יש גמלאות לחרדים, אין דירות לצעירים, ויש או אין חוקי נאמנות למתאזרחים. שלום לך פגרה נשכחת, הטירוף המתוק חזר.

המשך...

ח"כ אורבך: "יש לכנס בהקדם את הוועדה לביקורת המדינה לדיון בשיבושים הקשים במבחני הרבנות"

טיפול ומעקב

ביום שני האחרון (18/10/10) נערכו בבנייני האומה מבחני ההסמכה לרבנות. ח"כ אורבך שנענה להזמנת מנכ"ל הרבנות הראשית והגיע למקום, נדהם למראה התקלות הרבות במערך הבחינות. ח"כ אורבך פנה למנכ"ל הרבנות הראשית וליו"ר הוועדה לביקורת המדינה ודרש הסברים לביזיון זה והצגת תוכנית מסודרת למניעת הישנות התקלות. לחצו לקריאת הסיקור המלא ב  YNET  ומערוץ 7.

המשך...

הצעת חוק הביטוח הלאומי – גמלת אבל לעצמאים

הצעת חוק

הצעת החוק מבקשת לקבוע כי גם עצמאים יקבלו תשלום בגין ימי האבל על מות קרוביהם שבהם לא עבדו. מצ"ב נוסח הצעה:

המשך...

איגרת מידע 11 – סוכת שלום

אגרת מידע

במקום עדכונים על מה שעשיתי בפגרה, ובמקום איחולים צפויים לשנה חדשה וטובה, ולכבוד סוכות הפורש עלינו את שלומו, אני מביא לכם טור שפירסמתי לפני 11 שנה בטורי ב"ידיעות אחרונות". חג שמח.

המשך...

איגרת מידע 10: חזרה מאמריקה, תרגישו בבית וסקר מפוקפק

איגרת מידע

שלום לכם, הפגרה נפתחה בסערה. חזרתי מסיור של שבועיים באמריקה בהזמנת הסטייט דיפרטמנט – משרד החוץ האמריקני. מטרת הביקור היתה ללמוד על שיטת המימשל במישור הפדרלי ובמישור המקומי. כדי לא לעורר קנאה מיותרת אני מסתפק בדיווח לאקוני: היו פגישות עם סנאטורים וחברי קונגרס, עוזר מזכ"ל האו"ם, שגריר ישראל בארה"ב, ראש עיריית ניו יורק, בכירים באיפא"ק […]

המשך...

הצעת חוק הרחבת חובת העדפה של תוצרת הארץ במכרזים של גופים ציבוריים

הצעת חוק

העדפה של תוצרת הארץ בתחום הרכש הממשלתי הינה כלי כלכלי רב עוצמה, שיש בו כדי לקדם את התעשייה המקומית ואת המשק בכללותו. הצעת החוק מבקשת להרחיב את החובה החלה על גופים ציבוריים להעדיף את תוצרת הארץ,ולהעניק בין השאר קדימות לא רק לרכש טובין אלא גם לרכישת עבודה או שירותים. לקריאת הנוסח המלא של הצעת החוק:

המשך...

אגרת מידע 9 – בין פוליטיקה לשידוכים, חוקים וספרים ופרידה מגדולים

אגרת מידע

שלום לכם, סוף-סוף משהו זז במים העומדים של הציונות הדתית הפוליטית. יושבי הראש שתי מפלגות הציונות הדתית הודיעו על הכוונה לרוץ ביחד בבחירות הבאות. אני שמח שהייתי שותף פעיל בכל המגעים בין המפלגות. כן, יש חששות, יש שאלות, ישנם הקיטורים הקבועים. המו"מ רק בראשיתו, אבל לדעתי עכשיו הזמן להצהיר על הכוונות המשותפות ולהוביל מהלכים, במקום […]

המשך...

אז על מה ממונה השר לשירותי דת?

שאילתא

חילופי דברים משעשעים התפתחו במליאת הכנסת בתשובה לשאילתא של ח"כ אורי אורבך שעניינה עדכוני כשרות באתר האינרטנט של הרבנות הראשית. השר לשירותי דת מרגי אמר כי הוא אחראי על שירותי הדת היהודים במדינה, לא כולל הרבנות הראשית. בתגובה שאל  יו"ר הכנסת ריבלין: "רוב שירותי הדת שמקבל יהודי בארץ הזאת באים לו מהרבנות. אם הממונה על שירותי הדת לא אחראי על הרבנות, אז על מה הוא ממונה?". לקריאת הדיון המלא:

המשך...

מתוך NRG מעריב: "חוק חדש יחייב את יצרני המזון לסמן על כל מוצר את כמות הסוכר. בטוח שאתם רוצים לדעת כמה סוכר יש בחטיף שקניתם לילד?"

חקיקה

אורי אורבך, שבדרך מהעיתון לכנסת לא איבד דבר מחדות לשונו, אומר שהוא חותר למדינה רחבה עם תושבים צרים. צעד לעבר הגשמת החזון נרשם השבוע במליאה, כשאורבך ועמיתו ח"כ יעקב כץ העבירו בקריאה שנייה ושלישית חוק שיחייב את יצרני המזון לסמן בבירור על גבי כל מוצר את כמות הסוכר שהוא מכיל. אורבך סיכם באמצעות פאנץ' נוסף: "צעד קטן לתעשיינים, צעד גדול לבריאות".

המשך...

אושרה הצעת חוק של ח"כ אורי אורבך שתחייב סימון כמות הסוכר על המזון

משמעות ההצעה: יצרני המזון יחויבו לסמן על האריזה לא רק תכולת הפחמימות, אלא גם את כמות הסוכר. ח"כ אורי אורבך אמר בתגובה: "זהו צעד קטן לתעשיינים, אך צעד גדול לבריאות. נמשיך במאבק בתופעת ההשמנה ובספיחייה".

המשך...

הצעה לספר. האירוע שיזם אורי אורבך בכנסת הופך למסורת. כל הח"כים, כל הטקסטים שהם בחרו לקרוא

מליאת הכנסת

אירוע "הצעה לספר", לציון שבוע הספר בכנסת, נערך זו השנה השניה בכנסת ביוזמתו של ח"כ אורי אורבך. בטקס אמש א.ב. יהושע, שרים וחברי כנסת הקריאו קטעי שירה ופרוזה הקרובים לליבם.

המשך...

ח"כ אורי אורבך על הקמת ועדת החקירה לאירועי המשט: מינוי ועדת חקירה וועדת בדיקה הפך לספורט הלאומי

נאום במליאה

במסגרת נאום במליאה בנושא הקמת ועדת הבדיקה לאירועי המשט אמר ח"כ אורבך: "מינוי ועדת חקירה וועדת בדיקה הפך לספורט הלאומי, בעיקר של חברינו מהשמאל ושל הערבים. מדי בוקר קמים ומחפשים עוד סיבה לוועדת חקירה, ואם זאת ועדת חקירה בינלאומית זה בכלל תענוג מיוחד". לקריאת הנאום המלא:

המשך...

עברה פה אחד בקריאה טרומית הצעת החוק של ח"כ אורבך המבקשת להתאים את שטרי הכסף והמעות לאוכלוסיות העיוורים

ההצעה מבקשת לקבוע כי שטרי כסף ומעות יותאו לעיוורים, באמצעות גודל שנה, מרקם שונה, או בכל דרך אחרת שתיקבע ע"י נגיד בנק ישראל ובאישור שר האוצר. מצ"ב נוסח ההצעה:

המשך...

אגרת מידע 8: החוק שתקוע כמו מעלית, תורה בתל אביב וכסף נגיש לעיוורים

אגרת מידע

הפעם בעיצומו של מושב הקיץ העמוס, אסתפק בדיווח בעניינים שעל סדר היום הפרלמנטרי.
לקריאת האגרת המלאה:

המשך...

ח"כ אורי אורבך אירח בכנסת את טקס השקת המוקד הטלפוני להתנדבות בני נוער ואמר: יש דיבורים על קיצור חופשת הקיץ, אני בעד להאריך את החופש הגדול ולהפוך את הפעילות ההתנדבותית לחלק בלתי נפרד ממנו ובכך לתרום הן לחברה והן לנוער הישראלי"

נאום

בטקס נטלו חלק גם חתן פרס ישראל טל ברודי – יו"ר הרוח הישראלית, חברי הכנסת איתן כבל ויעקב כץ, וראש המינהל לחינוך דתי אברהם ליפשיץ. בטקס הוצג סקר על הרגלי ההתנדבות של בני הנוער וחולקו פרסי הצטינות למתנדבי הארגון "לאורו נלך" שיזם את השקת המוקד.

המשך...

עברה בקריאה ראשונה הצעת החוק של ח"כ אורבך המבקשת לחייב סימון סוכרים במזון

הצעת חוק

בתקנות בריאות הציבור קבועה חובה לסמן את כמות הקלוריות, החלבונים, הפחמימות, השומנים והנתרן במזון ארוז. ההצעה מבקשת לקבוע כי יותקנו תקנות אשר יחייבו גם פירוט של הסוכרים במזון ארוז בצורה שתאפשר לצרכנים לבחור באופן מושכל יותר את המזון אותו הם רוכשים.תוספת זו של מידע על תווית ההרכב התזונתי תעמיד בפני הצרכן מידע רחב יותר על המזון אותו הוא רוכש ולהתאימו לצרכיו התזונתיים ומגבלותיו הבריאותיות.

המשך...

הצעת חוק למניעת שימוש לרעה בהליך משפטי

חקיקה

הצעת חוק זו באה בשל הגידול המדאיג במספר התובענות המשפטיות המוגשות לבית המשפט במטרה להרתיע אזרחים מלממש את זכותם החוקתית לחופש הביטוי ומלהשתתף בויכוח הציבורי. במקרים רבים עלולות הבעת דעה או השמעת ביקורת ציבורית לגיטימית לגרור תביעות נזיקיות גדולות, ובכך להרתיע מהבעת עמדה בנושאים ציבוריים. מדובר בתובענות אשר תוצאתן היא יצירת אפקט מרתיע על חופש הביטוי ועל דיון ציבורי ביקורתי בשאלות פוליטיות וחברתיות.  התופעה מדאיגה במיוחד כאשר קיימים פערי כוחות בולטים בין תובעים עתירי הון והשפעה לבין נתבעים שמשאביהם מוגבלים, כמו למשל בין איל הון לעיתונאי. על פי הצעת החוק, בית המשפט יהיה רשאי למחוק על הסף תובענה אשר עלולה להרתיע מהשתתפות בשיח הציבורי, וזאת במקרים בהם סיכוייה אינם גבוהים, או במקרים בהם העניין הציבורי שבבסיס התובענה  עולה על העניין הציבורי שבבירורה.

המשך...

הח"כ שבטנק ינצח: אורי אורבך חזר לצה"ל

אורי אורבך נטש ליום אחד את הכנסת, חזר להיות לוחם בגדוד השריון 75 וערך לחיילים המתעפצים שיחת מורל על חשיבות תפקידם.

המשך...

ח"כ אורי אורבך על דבריו של גבי גזית על החרדים והמתנחלים:דברים כאלה לא נשמעו ב-20 השנים האחרונות כלפי ציבור כלשהו במדינת ישראל, ופה נאמרו הדברים הנוראיים ביותר.

בקצרה במליאה

במסגרת נאום קצר במליאה התייחס ח"כ אורבך להתעלמותה של התקשורת הישראלית מדבריו החמורים של גבי גזית. דבריו המלאים של ח"כ אורבך:

המשך...

ח"כ אורבך לחברי סיעת קדימה: "ביום כזה, כשרואים אתכם עומדים פה ומטיפים מוסר לממשלה, שואלים: מה הם מדברים? תראו מי שמדבר"

נאום במליאה

במסגרת דיון בהצעת אי-אמון שהגישה סיעת קדימה על התנהלותה של הממשלה אמר ח"כ אורי אורבך: "מבחינת קדימה, זה לא יום טוב להגיש בו הצעת אי-אמון. זה לא קשור אליכם, אתם כולכם אנשים טובים וישרים והגונים, אבל איכשהו ביום שמזכירת ראש הממשלה לשעבר מטעם קדימה יורדת מהמטוס ונעצרת על החשדות לכאורה נגדה, ובימים האחרונים אנחנו שומעים כל כך הרבה על ה"לכאורות" של ראש הממשלה הקודם מטעם קדימה, ואתפ מטיפים מוסר על ממשלה זו ומחדליה, אנשים אומרים: מה הם מדברים? תראו מי שמדבר". ח"כ אורבך התייחס בנאומו גם לנסיעת חברי הכנסת הערביים ללוב. לקריאת הנאום המלא:

המשך...

איגרת מידע 7: א"א בכותרות, בדיחה שקשורה לעניין וענייני ספורט ודוסים

אגרת מידע 7

תודה על ההיענות לבחירת שם לניוזלטר. קיבלנו עשרות רבות של הצעות: איגריתון, חוזרשת, דיווח"כ ועוד. החלטנו (טוב, החלטתי לבד, למה להגזים?) ללכת על ההצעה שהאקדמיה ללשון הלכה עליה ואחדים מהקוראים הציעו: איגרת מידע. תודה לכל מי שטרח ומעכשיו אחת לשבועיים-שלושה לא תקבלו ניוזלטר, אלא סתם איגרת מידע.

המשך...

אורי: "לקלל מתנחלים ולצוד חרדים זזים בצפירה זה אייטיז כמעט כמו להקשיב לגבי גזית"

תגובה

השדרן גבי גזית פצח הבוקר במתקפה פרועה על מתנחלים וחרדים. בעקבות תקריות בין מתנחלים וחיילים ביצהר ובעקבות התנהגותם של חרדים קיצונים ביום העצמאות פתח גזית במונולוג שוצף בתוכניתו ברדיו 103. הנה מעט מדבריו: "החרדים האלה מיוצגים בכנסת על ידי שותפיהם שלא טובים מהם לאמונות הקיצוניות. הם מקדשים עצמות, הם מקדשים שטויות, הם משתמשים בשדות התעופה שלנו […]

המשך...

בעקבות התערבותו של אורי: ועדת הכספים אישרה, וישיבות ההסדר יקבלו את הכסף המגיע להן ממשרד הביטחון, 6.4 מיליון ש"ח

ועדת כספים

ועדת הכספים אישרה בישיבתה היום (14.4) העברה תקציבית לישיבות ההסדר. הסכום בסך  6 מיליון ו-400 אלף ש"ח הינו כסף המיועד לישיבות ההסדר והושג בזכות ההסכם הקואליציוני שחתמה סיעת הבית היהודי עם הליכוד עם הרכבת הממשלה. הסכום על חשבון שנת 2009 עוכב במשרד הביטחון מסיבות טכניות. בעקבות כך עיכב ח"כ אורי אורבך העברה תקציבית אחרת של […]

המשך...

אורי אורבך שאל את סגן שר הבריאות – מה יהיה עם זמני ההמתנה הארוכים לרופאים? סגן שר הבריאות ענה:

שאילתא

  604. זמני המתנה לרופאים מומחים חבר הכנסת אורי אורבך שאל את שר הבריאות ביום י"ג בטבת התש"ע (30 בדצמבר 2009): הארגונים "רופאים לזכויות אדם" ו"קבוצת שוויון בבריאות" פרסמו דוח הקובע כי יש פערים גדולים בין קופות-החולים עצמן ובין אזורים שונים בארץ בעניין זמני המתנה לרופאים מומחים. רצוני לשאול: 1. האם נתוני דוח זה מוכרים […]

המשך...

אורי: אין כסף לישיבות ההסדר – אין העברה תקציבית למשרד הביטחון

תקציב

במהלך דיון בוועדת הכספים שעסק בהעברות תקציביות למשרד הביטחון, הביע  אורי התנגדות  להעברה תקציבית למשרד הביטחון. הכסף מיועד לפעילות המינהל האזרחי. חברי כנסת נוספים ביקשו לדעת את הייעוד המדוייק של הכספים בגלל החשש כי הוא מיועד לפעילות "פקחי ההקפאה". בעקבות ההתנגדות הח"כים לא התקיימה הצבעה על הסעיף הזה. קודם לכן הגיש אורי רביזיה על סעיף […]

המשך...

בעקבות פניית אורי לשרת התרבות והספורט מתברר: יבוטל הקנס על קבוצות בליגת הכדורסל שלא מפעילות מעודדות

פמיניזם

קבוצות כדורסל בליגת העל לגברים חוייבו להפעיל קבוצות מעודדות במשחקים – כך התברר לאחרונה לח"כ אורבך. לח"כ הגיעו מספר תלונות מאוהדי כדורסל שהתלוננו כי הופעתן של המעודדות בפסקי הזמן ובמחצית מונעת מהם את האפשרות לצפות במשחקי כדורסל. מבירור שנערך עלה כי מינהלת הליגה בכדורסל מחייבת את הקבוצות להפעיל את המעודדות המשחקים כחלק מה"שואו" ומ"החוויה" של […]

המשך...

ניוזלטר מספר 6 – דיווח תקופתי לציבור

ניוזלטר 6

הניוזלטר כשמו כן הוא, מכתב של חדשות ועדכונים על הנעשה בכנסת בכלל ועל פעילותו של אורי בפרט. הניוזלטר נכתב בידי אורי בסגנונו ההומריסטי והמוכר.

המשך...

התחרות למציאת שם עברי לניוזלטר

תחרות

כמה קוראים העירו לי שהגיע הזמן למצוא מילה עברית לניוזלטר ואני נענה לאתגר ומעביר אותו אליכם. אנו מכריזים בזאת על מציאת מילה עברית לניוזלטר. המילה שתיבחר תחליף את המילה ניוזלטר ואם שום מילה לא תיבחר – אז לא. שלחו הצעותיכם. אין פרסים.

המשך...

אורי: פרשת בי"ח ברזילי – גחמה חרדית, כביכול בשם היהדות

מחאה

ח"כ אורי אורבך (הבית היהודי) מחה על אישור העתקת מיקומו של חדר המיון הממוגן בבית החולים ברזילי באשקלון. "בעוד החרדים עסוקים ב'הצלת עצמות', הם מקימים לתחייה את מפלגת שינוי החדשה. אני קורא לראש הממשלה להתעשת ולהפסיק להתיישר על פי כל גחמה חרדית המדברת כביכול בשם היהדות", אמר אורי. הערב בעקבות הלחץ הציבורי הורה ראש הממשלה […]

המשך...

מחממים את הקשרים: חברי הכנסת מהאיחוד הלאומי והבית היהודי ערכו סיור משותף בירושלים

איחוד

בירושלים התקיים סיור משותף של חברי הכנסת מהבית היהודי והאיחוד הלאומי. שישה מבין שבעת הח"כים של שתי הסיעות ביקרו תחילה במכון מאיר שבקריית משה ולאחר מכן ממרכז סיוע לנשים דתיות בשכונת בקעה. במפגשים השתתפו השר דניאל הרשקוביץ וחברי הכנסת יעקב כץ כצל'ה, זבולון אורלב, אורי אריאל,, מיכאל בן ארי ואורי אורבך. הסיור אורגן על ידי […]

המשך...

הצעת חוק הכרה בהדרכה בתנועות נוער כעבודה מועדפת

הצעת חוק

ההצעה מבקשת לתקן את חוק הביטוח הלאומי ולקבוע כעבודה מועדפת גם הדרכת נוער בתנועות נוער ובכך לעודד חיילים משוחררים להדריך בתנועות נוער. מצ"ב נוסח ההצעה:

המשך...

הצעת חוק הרשות למתן שירותי השגחה על הכשרות

הצעת חוק

ההצעה מבקשת להקים רשות לאספקת שירותי השגחה על הכשרות אשר תאפשר ניהול ופיקוח ציבורי רחב על כל מערך הפיקוח על הכשרות ומבלי לפגוע בסמכות ההלכתית של הרבנים נותני תעודת ההכשר. מצ"ב נוסח ההצעה:

המשך...

הצעת חוק מענק פטירה חובה

הצעת חוק

לפי הוראות חוק ביטוח לאומי משולם מענק פטירה רק בגין נפטר שקיבל קצבה מהמוסד לביטוח לאומי לפני פטירתו. הצעת החוק מבקשת להעניק מענק פטירה גם במקרים בהם הנפטר לא קיבל קצבה ביום מותו ובכך להקל על בני המשפחה של הנפטר ולסייע להם בכיסוי ההוצאות שנגרמו בגין פטירתו. מצ"ב הנוסח המלא של הצעת החוק:

המשך...

הצעת חוק: חובת ביטוח ספורטאים קטינים

הצעת חוק

הצעת החוק מבקשת לחייב כל אדם, גוף או גורם או מי מטעמם העוסקים בהדרכת ספורט של קטינים או באימון ספורט של קטינים,להמציא תעודת ביטוח עבור הספורטאים אותם הוא מאמן. מצ"ב נוסח ההצעה:

המשך...

הצעת חוק אכיפת הסדרי ראייה

הצעת חוק

יש לאפשר המשך מעורבות מלאה וסדירה של שני ההורים בחיי ילדיהם גם לאחר פירוק התא המשפחתי. הצעת החוק מבקשת להקנות בידי בית המשפט סנקציות משמעותיות כדי לאפשר קיום הסדרי הראייה מבלי לפגוע בטובת הקטין, זאת מתוך הבנה כי הקטין הוא הנפגע המרכזי מהפרת הסדרי הראיה וזכיותיו הסיסיות הן אלו הנרמסות. מצ"ב נוסח הצעת החוק:

המשך...

הצעת חוק תגמול למאבטח הנפגע בהצלת חיי הזולת

הצעת חוק

מטרת הצעת החוק להקנות זכויות ראויות למאבטחים שנפגעו או נהרגו במילוי תפקידם מול הטרור. מצ"ב נוסח ההצעה:

המשך...

ניוזלטר מספר 5 – דיווח תקופתי לציבור

ניוזלטר 5

הניוזלטר כשמו כן הוא, מכתב של חדשות ועדכונים על הנעשה בכנסת בכלל  ועל פעילותו של אורי בפרט. הניוזלטר נכתב בידי אורי בסגנונו ההומריסטי והמוכר.

המשך...

הצעת חוק הסדרת תשלומי המים והביוב לפנימיות

הצעת חוק

ייקור עלויות השימוש במים מכביד מאוד על התנהלותם התקציבית של מוסדות החינוך הפנימייתיים המשמשים כמוסדות מגורים אך מחוייבים בתשלום לפי תעריף גבוה. ההצעה מבקשת לקבוע כי ההוראה המיטיבה עם בתי חולים, מקוואות ובתי מרחץ תחול גם על הפנימיות. מצ"ב נוסח ההצעה:

המשך...

הצעת חוק התאמת שטרי הכסף והמעות לעיוורים

הצעת חוק

ההצעה מבקשת לקבוע כי שטרי כסף ומעות יותאמו לעיוורים, באמצעות גודל שונה, מרקם שונה, או בכל דרך אחרת שתיקבע ע"י נגיד בנק ישראל ובאישור שר האוצר. מצ"ב נוסח ההצעה:

המשך...

עברה בקריאה טרומית הצעת חוק של ח"כ אורי אורבך המבקשת לחייב סימון סוכרים ושומנים במזון

הצעת חוק

ההצעה באה להזהיר את הצרכן מפני מוצרים בעלי כמות יוצאת דופן של סוכרים פשוטים ומוצרים המכילים שומן טראנס. באמצעות תוספת קטנה אך משמעותית ביותר של מידע תזונתי על אריזת המוצר יועמד בפני הצרכן מידע רחב יותר על המזון אותו הוא רוכש. מצ"ב נוסח הצעת החוק:

המשך...

אושר החוק הראשון של ח"כ אורי אורבך: ילדים לא יוכלו להתאמן במטווחים

חוק ראשון

אמש הושלמה חקיקתו של חוק כלי יריה הקובע את הגיל המינימלי לאימון במטווח קליעה, לשימוש בכלי יריה ולנשיאתו. החוק החדש אוסר הפעלת כלי יריה ואימון במטווח קליעה על מי שטרם מלאו לו 18 שנים. להוראה זו נקבעו שני סייגים: האחד, מתן אפשרות למי שמלאו לו 16 שנים להתאמן או להפעיל כל יריה בהסכמת ההורה או האפוטרופוס שנתנו לכך הסכמה בכתב; השני, מתן אפשרות למי שמלאו לו 14 שנים להתאמן בכלי יריה אם הוא נמנה עם יחידת אימון. כמו כן מוצע להטיל על מנהל מטווח הקליעה לוודא כי לא יתאמן במטווח הקליעה שבניהולו מי שאינו רשאי לעשות כן על פי החוק. מצ"ב נוסח החוק:

המשך...

הצעת חוק התכנון והבניה – החלת החוק על אזור יהודה ושומרון

הצעת חוק

בניגוד לכללי הבניה ברחבי הארץ, כל בניה או הרחבה ביהודה ושומרון דורשת את אישורו של שר הביטחון, שחותם על פי שיקוליו ולא על פי קריטריונים ברורים. מצב זה הביא אותנו לאחרונה לכך ששר הביטחון מונע כל סוג של בניה ביהודה ושומרון, גם אם היא לצורך הגידול הטבעי. צווי ההקפאה שהוצאו לאחרונה הביאו למצב אבסורדי בו מונעים פקחים מטעמו של שר הביטחון בניה שאושרה כחוק.  הצעת החוק קובעת כי חוקי התכנון והבניה, לרבות אכיפתם, יחולו על יהודה ושומרון, כפי שהם חלים על שאר חלקי מדינת ישראל. מצ"ב נוסח ההצעה:

 

המשך...

הצעת חוק ספירת קולות במרוכז בבחירות לראשי מועצות אזוריות

הצעת חוק

בבחירות למועצות אזוריות ספירת הקולות נעשית על ידי ועדת הקלפי בכל מקום קלפי. מצב זה מאפשר לראש המועצה הנבחר לדעת באילו קלפיות זכה לאחוזי תמיכה גבוהים ובאילו לנמוכים. בכך נוצרת מחויבות גדולה יותר של ראש המועצה הנבחר לישובים מסוימים בתוך המועצה וניכור ליישובים אחרים. הצעת החוק מבקשת שספירת הקולות תיעשה במרוכז ובכך יובטחו  בחירות כשרות ומפוקחות והגנה על מיעוט המצביעים בתוך המועצה האזורית. מצ"ב נוסח ההצעה:

המשך...

הצעת חוק חובת פרסום פרטי ספק בעסקאות שהתבצעו בכרטיסי אשראי

הצעת חוק

לקוחות המשתמשים בכרטיסי חיוב אינם מסוגלים לעקוב באופן מתמיד אחר פעולות שנעשו באמצעות כרטיס החיוב שלהם, משום שמנפיקי כרטיסי החיוב אינם מפרטים את פרטי הספק עימו הלקוח התקשר בעסקת היסוד. מטרתה של הצעת החוק לאפשר ללקוח מעקב אחר פעולות שנעשו באמצעות כרטיס חיוב, תוך חיוב ציון פרטי הספק עימו התקשר הלקוח בעסקה, הן במסמך המעיד על העסקה, והן בדוחות הפעולות בכרטיס החיוב שמונפקים מנפיקי כרטיסי החיוב. מצ"ב נוסח הצעת החוק:

המשך...

הצעת חוק המסדירה הפעלת מעלית שבת בבניין בו מעלית אחת בלבד

הצעת חוק

הצעת חוק זו באה להסדיר הפעלת מעלית שבת בבניין משותף בו קיימת מעלית אחת בלבד, מתוך מטרה לאפשר לאנשים דתיים ושומרי מסורת לגור בנוחות בבתים משותפים, תוך שכנות טובה ושותפות חברתית בין בני אדם. מצ"ב נוסח הצעה:

המשך...

הצעת החוק שלי לאסור על ילדים אימון במטווחי ירי אושרה בועדת הפנים ובימים הקרובים תקבל את אישורה הסופי של מליאת הכנסת

הצעת חוק

ההצעה מבקשת להגביל נוער מתחת לגיל 18 באימון בנשק מסוכן במטווחי ירי. מצ"ב נוסח ההצעה:

המשך...

הצעת חוק לציון זכרו ופועלו של הרב קוק

הצעת חוק

הרב אברהם יצחק הכהן קוק הוא אחד מגדולי התורה והרוח של הדורות האחרונים. הוא הטביע את חותמו על הציונות, על הדת ועל המדינה בכללה. תורתו מלמדת לסובלנות, לאהבת היהודי באשר הוא. הצעת החוק נועדה לקרב את הנוער והציבור בכללותו לערכי הציונות והדת היהודית כחלק מתהליך הקניית המורשת היהודית-ישראלית והנצחת זכרם ומורשתם של גדולי האומה. מצ"ב נוסח ההצעה:

המשך...

שאילתא בנושא הנחות לאמהות מורות במעונות-היום ובצהרונים:

שאילתא

לצורך קבלת הנחות במעונות היום ובצהרונים, מוגדרת משרה של מורים על-פי מספר השעות בהן הם מלמדים בפועל, בשעה שלפי משרד-החינוך הם עובדים משרה מלאה. הגדרה זו מותירה מחוץ למעגל הזכאים להנחות מאות מורות העובדות מעבר לשעות הנספרות להן בפועל.

המשך...

הגבלה על העברת זכויות במקרקעין לזרים

הצעת חוק

על פי הרפורמה במינהל מקרקעי ישראל שהתקבלה בכנסת לפני מספר חודשים יופרטו קרקעות רבות ויועברו לבעלות פרטית מלאה. הצעת החוק מבקשת לקבוע כי לא יועברו זכויות במקרקעין לזרים, אלא לאחר קבלת אישור שר הבינוי והשיכון ולאחר התייעצות עם שר הביטחון ושר החוץ.דרישת ההתייעצות עם שר הביטחון נובעת מההשלכות הביטחוניות שעשויות להיות להשתלטות של גורמים זרים על קרקעות המדינה, וההתייעצות עם שר החוץ נועדה להבטיח את השמירה על האינטרסים של יחסי החוץ של מדינת ישראל בכל הקשור להעברת קרקעות המדינה לידי זרים. מצ"ב נוסח הצעת החוק:

המשך...

בעקבות פסיקת בג"צ בנוגע לפתיחת כביש 443 לתנועת פלסטינים – הצעת חוק הביטחון בדרכים

הצעת חוק

בעקבות פסיקת בג"צ על פתיחת כביש 443 לתנועת פלסטינים, התעורר הצורך לעגן בחקיקה את האפשרות ליתן סמכות לגורמי הביטחון הבכירים, בפיקוח ואישור הכנסת, לקבוע מדיניות בדבר הגבלת או איסור תנועה בדרכים, זאת על מנת להבטיח שמירה נאותה על ביטחונם של העושים שימוש בדרכים אלה ושל המתגוררים או השוהים בסמוך אליהן. מצ"ב נוסח הצעת החוק אליה הצטרפו ח"כים רבים:

המשך...

הסדרת הטיפול וההשגחה על קטין שצורך משקה משכר

הצעת חוק

לצערנו, יותר ויותר קטינים צורכים משקאות משכרים בתדירות ובכמויות שיש בהן כדי ללמד על דפוס התנהגות המסכן אותם ואת סביבתם, ועלול לגרום לתוצאות קשות, הרסניות ובלתי הפיכות בהיבטים בריאותיים, פסיכולוגיים וחברתיים. הצעת נחוק מבקשת לאפשר התערבות מהירה וסמכותית של גורמי הטיפול המקצועיים, כל זאת לאחר שהוכח לבית המשפט שהקטין אכן נזקק לטיפול ולהשגחה. מצ"ב נוסח הצעת החוק:

המשך...

הצעת חוק פיקוח על תעריפי מים

הצעת חוק

כיום הגורם המוסמך היחיד לקביעת תעריפי המים הוא מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב, ואין פיקוח פרלמנטרי כלשהו על תעריפי המים. לאור הכוונות להעלות בצורה ניכרת את תעריפי המים, מבקשים חברי ועדת הכספים בהצעה זו להחזיר לועדה את הסמכות לאשר את התעריפים ובכך לפקח על מחירו של מצרך חיוני זה. מצ"ב נוסח הצעת החוק:

המשך...

פיצוי נפגעי הקפאת הבניה ביהודה ושומרון

הצעת חוק

יזמתי, עם ח"כים נוספים, הצעת חוק שתסדיר מתן פיצויים הוגנים וראויים לאזרחים, לרשויות ולמועצות המקומיות והאזוריות שנפגעו כתוצאה מהחלטת הקבינט על השעיית הבניה ביו"ש. מצ"ב נוסח הצעת החוק:

המשך...

הצעת חוק של אורבך וכצל'ה: שיקולים וקריטריונים למתן כשרות – בסמכות הרבנות הראשית בלבד

הצעת חוק

כיום לא מוגדר בצורה ברורה מיהו הגורם המוסמך הבלעדי להגדרת הקריטריונים למתן כשרות. עובדה זו מערערת את סמכותה של הרבנות הראשית לישראל ויוצרת בעיות שונות. הצעת החוק מבקשת להסדיר את הקריטריונים למתן כשרות כשמועצת הרבנות הראשית לישראל היא הגוף הבלעדי המוסמך לקבוע את הקריטריונים על פי ההלכה. מצ"ב נוסח הצעת החוק:

המשך...

הצעת חוק לחיוב סימון סוכרים ושומנים במזון

הצעת חוק

ח"כ אורי אורבך הגיש הצעת חוק המבקשת להזהיר את הצרכן מפני מוצרים בעלי כמות יוצאת דופן של סוכרים פשוטים ומוצרים המכילים שומן טראנס. באמצעות תוספת קטנה אך משמעותית ביותר של מידע תזונתי על תוויות ההרכב התזונתי יועמד בפני הצרכן מידע רחב יותר על המזון אותו הוא רוכש. מצ"ב נוסח ההצעה:

המשך...

בתשובה לשאילתא של ח"כ אורבך: ייבחן אישור הקמת מערכות סולאריות ביו"ש

שאילתא

חבר הכנסת אורי אורבך שאל את שר הביטחון בנוגע להקמת מערכות סולאריות ביהודה ושומרון. עשרות בקשות של אזרחים מיו"ש להתקנת מערכות ייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות נדחו על ידי המינהל האזרחי והסוגייה הגיעה לשולחנו של הח"כ. סגן השר מתן וילנאי ענה בשם שר הביטחון כי הנושא החשוב נמצא בבדיקה ובימים הקרובים יוחלט אם ההקפאה תחול גם […]

המשך...

ניוזלטר מספר 4 – דיווח תקופתי לציבור

ניוזלטר 4

הניוזלטר כשמו כן הוא, מכתב של חדשות ועדכונים על הנעשה בכנסת בכלל  ועל פעילותו של אורי בפרט. הניוזלטר נכתב בידי אורי בסגנונו ההומריסטי והמוכר.

המשך...

אושר בקריאה טרומית "חוק הצליאק" של הח"כים אורי אורבך, אילן גילאון ואליעזר מוזס

הצעת חוק

ברוב של 69 תומכים ואפס מתנגדים עברה בקריאה טרומית הצ"ח של חברי הכנסת אורבך, גילאון ומוזס המבקשת לעודד יצור מזון לחולי צליאק. כידוע, לחולי הצליאק אסור לאכול מזון המכיל גלוטן – מרכיב חלבוני הנמצא בדגנים. מטרת החוק המצורף להלן היא להשיג לחולי הצליאק מזון מגוון במחיר סביר. עתה תובא ההצעה לדיונים בוועדת העבודה, רווחה ובריאות […]

המשך...

חברי הכנסת אורבך ואריאל ביקרו במכון מאיר בירושלים

ביקור

חברי הכנסת אורי אריאל (האיחוד הלאומי) ואורי אורבך (הבית היהודי) ביקרו ביום חמישי בערב במכון מאיר בירושלים. הביקור המשותף נערך במסגרת חיזוק הקשרים בין חברי הכנסת של שתי המפלגות הציוניות-דתיות. "החלטנו בפגישה המשותפת שנערכה בביתי לפני כחודש לעשות צעדים בוני אמון ולהתחיל להכשיר את הלבבות לקראת חיבור עתידי. חשוב להופיע ביחד במקומות המסמלים את המשותף […]

המשך...

הצעת חוק לביטול העמלות הבסיסיות בעו"ש

הצעת חוק

ח"כ אורבך , יחד עם 11 ח"כים מסיעות שונות, יזמו הצעת חוק המבקשת לקבוע כי לא תיגבה עמלה מלקוח עבור שירותים בסיסיים בחשבון העו"ש.

המשך...

איסור מכירת משקאות משכרים בתחנת תדלוק ובבתי עסק הנמצאים ברשותן

הצעת חוק

מטרת הצעת החוק לאסור על מכירת משקאות משכרים בתחנות תדלוק ובבתי עסק הנמצאים בתחומן. רכישת משקאות משכרים בתחנות התדלוק ובבתי עסק הנמצאים בתחומן על ידי נהגים, מהווה מכשול ומסכנת את ציבור הנוסעים. זמינות משקאות משכרים למכירה מהווה את אחד הגורמים הממריצים ביותר לשתייה והשתכרות.

המשך...

חובת קביעת מאפרות לכיבוי סיגריות בכניסה לבתי עסק

הצעת חוק

מוצע כי בכל פתחיו של מקום ציבורי ייקבעו שלטים המורים על האיסור לעשן ויוצתבו מאפרות שתשמשנה לכיבוי והשלכה של סיגריות השייכות לנכנסים למקום

המשך...

בחירת נציגים מיו"ש למועצת הרבנות הראשית לישראל

הצעת חוק

מוצע לקבוע בחוק כי במניין הישובים המיוצגים באסיפה הבוחרת יכללו גם נציגי ישובים מיהודה ושומרון אשר מפתח היצוג של ישובי יו"ש בהתאם לגודל האוכלוסיה יהא זהה למפתח הקבוע בחוק לישובים בישראל

המשך...

הגבלת הגיל לאימון במטווח ירי

הצעת חוק

מוצע להסדיר בחקיקה את גיל המינימום לשימוש בכלי נשק, ואת הגיל המותר לאימון במווח ירי

המשך...

ניוזלטר מספר שלוש

ניוזלטר 3

הניוזלטר כשמו כן הוא, מכתב של חדשות ועדכונים על הנעשה בכנסת בכלל  ועל פעילותו של אורי בפרט. הניוזלטר נכתב בידי אורי בסגנונו ההומריסטי והמוכר.

המשך...

תחבורה ציבורית לחיילים ובמיוחד לאלו אשר גרים בישובים מבודדים

שאילתה

חה"כ אורי אורבך שאל את סגן שר הבטחון לגבי תחבורת חיילים ובייחוד לאלו הגרים בישובים מבודדים. סגן שר הבטחון ענה.

המשך...

הניוזלטר השני

ניוזלטר 2

הניוזלטר כשמו כן הוא, מכתב של חדשות ועדכונים על הנעשה בכנסת בכלל  ועל פעילותו של אורי בפרט. הניוזלטר נכתב בידי אורי בסגנונו ההומריסטי והמוכר.

המשך...

ניוזלטר מספר אחד

ניוזלטר

הניוזלטר כשמו כן הוא, מכתב של חדשות ועדכונים על הנעשה בכנסת בכלל  ועל פעילותו של אורי בפרט. הניוזלטר נכתב בידי אורי בסגנונו ההומריסטי והמוכר.

המשך...

שימור בית הרב קוק

שאילתה

חה"כ אורי אורבך שאל בשאילתה דחופה את שר הפנים מה נעשה על מנת לשמר את בית הרב קוק ביפו ולהצילו מידי כרישי הנדל"ן. שר הפנים ענה.

המשך...